Betalingsachterstand van 600 miljoen euro

Honderdduizend Nederlanders hebben nog nooit premie betaald voor hun ziektekostenverzekering. Nog eens 200.000 mensen lopen flink achter met betalen. Sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet bijna vier jaar geleden is het aantal wanbetalers sterk gestegen.

Vorig jaar is het aantal wanbetalers met bijna twintig procent gestegen en het jaar daarvoor zelfs met een kwart. Ook dit jaar komen er weer tien à vijftien procent wanbetalers bij. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS had met verschillende verzekeraars.

Incasseren
De totale betalingsachterstand van alle wanbetalers samen bedraagt ongeveer 600 miljoen euro. Verzekeringsmaatschappijen hebben grote moeite met het incasseren van de achterstallige premies. Minister Klink van Volksgezondheid begint deze maand met het innen van de premie van de notoire wanbetalers via een heffing op het inkomen.

Minister en parlement vinden dat iedereen in Nederland medische zorg moet kunnen krijgen. Zorgverzekeraars mogen de wanbetalers niet royeren.

Opvallend is dat vier van alle tien wanbetalers allochtoon is; een kwart van deze groep is van Westerse afkomst. Ruim twee procent van de Nederlandse bevolking staat nu te boek als wanbetaler bij de zorgverzekeraar. Van de mensen met een uitkering is dat ruim vijf procent; van de bijstandgerechtigden bijna negen procent.

Inhouding
Sinds 1 september is er een nieuwe wet van kracht die het mogelijk maakt om via een inhouding op loon of uitkering de premie voor de basisverzekering te incasseren. Dat gebeurt door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Deze maand wordt een begin gemaakt met het incasseren van de premie.

Het CVZ gaat bij elke notoire wanbetaler maandelijks 100 euro premie voor de basisverzekering incasseren en 30 euro boete. Bij mensen die geen inkomen hebben (zelfstandigen en ondernemers) incasseert het Centraal Justitieel Incassobureau de premie en de boete. De 4.357 wanbetalers van de Haagse zorgverzekeraar Azivo komen als eersten aan de beurt. Azivo is onderdeel van Menzis.

Kosten
In de afgelopen jaren hebben de zorgverzekeraars tevergeefs grote kosten gemaakt bij het incasseren van de achterstallige premies. Daarvoor zijn minstens enkele honderden miljoenen euro’s uitgegeven.  Per verzekerde kostte het verzekeraar CZ de afgelopen jaren bijvoorbeeld 3.000 euro, terwijl de achterstand van de niet-betalers gemiddeld 4.000 euro is. Bij de overige zorgverzekeraars is het beeld niet heel anders.

De totale betalingsachterstand van alle wanbetalers samen bedraagt zo’n 600 miljoen euro. De minister compenseert zorgverzekeraars gedeeltelijk voor de gederfde premie-inkomsten. De eerste 6 maanden premieachterstand zijn voor rekening van de zorgverzekeraars, daarna compenseert minister Klink.

Gerelateerde artikelen