Betaalde BTW steeds grotere kostenpost voor financials

Financiële instellingen zijn vrijgesteld van de plicht om btw in rekening te brengen over diensten aan hun klanten. Daardoor hebben deze instellingen - banken, (zorg)verzekeraars, pensioenfondsen en investeerders - relatief weinig mogelijkheden om de btw op hun gemaakte kosten terug te vragen van de belastingdienst. Dit bericht PricewaterhouseCoopers.

De btw die financiële instellingen betalen aan hun leveranciers is een significante kostenpost. Het gaat hierbij om enkele tot honderden miljoenen euro’s. Toch is er nog veel onbekendheid met de mogelijkheden om btw terug te vorderen. Terwijl het met de juiste kennis relatief eenvoudig is om de btw-kosten flink te verlagen.

Verlaging btw-kosten is vandaag al mogelijk
Waar kostenbesparing voor elke onderneming aantrekkelijk is, geldt dat voor de financiële sector nu misschien wel meer dan ooit: de kredietcrisis leidt bij veel partijen in de financiële wereld tot noodzakelijke kostenbesparingsprogramma’s. Verlaging van de btw-kosten kan een flinke bijdrage leveren, zonder verzeild te raken in lastige reorganisaties van businessmodel of werknemersbestand.

Toekomstige modernisering btw-stelsel vraagt aanpassingen van sector
Naast het verlagen van de btw-druk – wat vandaag al mogelijk is – zullen de Nederlandse en Europese financiële instellingen in de toekomst gebaat zijn bij aanpassingen van het btw-stelsel zoals die nu door de Europese Commissie worden voorgesteld. Want doordat de btw-kosten nu doorberekend worden aan de consument, is de Europese sector een stuk duurder dan concurrenten uit bijvoorbeeld Zwitserland of de Verenigde Staten.

Modernisering van het Europese btw-stelsel is goed voor de sector, maar zal ook aanpassingen vragen van de financiële instellingen zelf.

Gerelateerde artikelen