DE bestuurscultuur bestaat niet

DE bestuurscultuur bestaat niet
In discussies rond DE bestuurscultuur worden voortdurend drie dingen door elkaar gehaald.

Er wordt online en op radio en t.v. veel gesproken over ‘de bestuurscultuur’ om het gedrag van individuele politici te beoordelen en vaak te veroordelen. In dergelijke discussies worden de volgende drie zaken door elkaar gehaald:

1) De organisatiecultuur in dinosauriër-organisaties zoals ministeries, de Tweede Kamer en de grote politieke partijen zoals VVD en het CDA. Cultuur is een van de kenmerken van het organisatieprofiel en een van de hefbomen van verandering.
2) Leiderschapsstijl.
3) Managementstijl. In grote bureaucratische organisaties is dat vaak Bokito Management.

Het gaat dus om 1) de organisatiecultuur binnen oude-normaal wereldvreemde organisaties, binnen bureaucratische organisaties, binnen ‘koninkrijken’ en 2) om het persoonlijke profiel, de leiderschapsstijl en de managementstijl van mensen die het voor het zeggen hebben (mannen en vrouwen).

Hoe verander je de bestuurscultuur van dinosauriër-organisaties?
Je verandert de bestuurscultuur in dinosauriër-organisaties door allereerst de juiste integrale veranderingsaanpak te kiezen. Soms is dat Lean of Agile, maar vaak is dat tegenwoordig – sinds het begin van de coronacrisis – splitsen. Daarbij zijn HR-systemen en processen, waaronder werving en selectie, een van de belangrijkste hefbomen voor succesvolle integrale organisatieverandering.

En daar gaat het nog steeds mis. Waarom? Omdat de oude-normaal HR-businesspartners in dinosauriër-organisaties daarvoor zorgen. Dit zijn en deze organisaties de belangrijkste gatekeepers van de bestaande oude-normaal bedrijfscultuur en normen en waarden. Door de aard van hun opdrachten aan externe partijen en door hun eigen voorselectie van managers, medewerkers en het hogere kader.

Of het nu om een commerciële organisatie gaat, zoals grootbanken, grote dagbladen of commerciële mediabedrijven, overheidsinstellingen zoals ministeries, de DNB, het CPB of de publieke omroep, een politieke partij of een studentenvereniging.

De formele en/of informele zittende machthebbers laten alleen mensen zoals zij zelf toe, mensen die dezelfde normen en waarden delen. Inclusief met betrekking tot hoe je met vrouwen in je organisatie omgaat.

En hoe je de duurbetaalde klussen verdeeld? Zie het mooie voorbeeld van de Haagse kluseconomie.

Tony de Bree werkte 26 jaar in de financiële dienstverlening, waaronder bij Corporate IT-strategie, corporate venturing, e-commerce & compliance. Hij is digital strategy & change consultant voor corporates, het MKB & ondernemingsraden. Daarnaast is hij online ondernemer, business coach, spreker, gastdocent en auteur van een aantal boeken waaronder ‘Dagboek van een bankier’, ‘De scale-up blueprint‘ en ‘Groeien zonder te groeien: succesvol ondernemen in de betekeniseconomie’

Gerelateerde artikelen