Bestuurders verwachten toename fusies en overnames

De meerderheid van de bestuurders in het Nederlandse bedrijfsleven en de advieswereld, zo'n 63%, verwacht de komende twaalf maanden een toename van Europese fusie- en overnameactiviteiten (M&A), gefinancierd uit eigen middelen. Dat blijkt uit een onderzoek van Merrill DataSite, een werelwijde aanbieder van virtuele datarooms.

Verder denkt 16% dat de activiteiten gelijk zullen blijven en 21% dat ze zullen afnemen.

“Deze optimistische outlook voor de M&A markt volgt op een 11% afname in het aantal afgeronde Europese M&A transacties in de afgelopen twaalf maanden tot juni 2008, vergeleken met het jaar daaraan voorafgaand”, aldus de onderzoekers.

Volgens de respondenten zullen vriendelijke overnames het meest voorkomen, gevolgd door onderhandse plaatsingen, leveraged buy-outs, vijandelijke overnames en fusies. Meer dan tweederde van de ondervraagden verwacht dat er in de industriesector de meeste fusies en overnames zullen plaatsvinden, gevolgd door de sectoren consumenten, IT-dienstverlening en overige dienstverlening.

Ondanks de positieve verwachtingen gaan respondenten ervan uit dat eenvijfde van de transacties uiteindelijk niet doorgaat wegens due diligence problemen.

Verder is 82% van de ondervraagden van mening dat het proces langer duurt door de kredietcrisis. Ten slotte heeft de helft een daling in het aantal geinteresseerde partijen waargenomen.

Gerelateerde artikelen