‘Bestuurders moeten uitleg geven over hun salaris’

Bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen moeten in een gesprek met de raad van commissarissen zeggen wat zij 'in redelijkheid en met het oog op verant

‘En dan kunnen zij zich er niet vanaf maken met te zeggen dat ze er recht op hebben of elders meer kunnen verdienen’, zegt Jaap van Manen, voorzitter van de commissie die de nieuwe Code Corporate Governance heeft opgesteld, in Forum van VNO-NCW.

Bestuurders en commissarissen moeten voortaan ook aangeven wat de verhouding is tussen beloning van de top en de salarissen elders in het bedrijf. Van Manen denkt dat mensen wel met ongelijkheid kunnen leven, zolang de verschillen niet te groot zijn en bestuurders en commissarissen in gesprek gaan met mensen op de werkvloer. ‘Bijvoorbeeld mensen die horen dat ze op hun 45ste verouderd zijn en tegelijkertijd in de krant lezen dat ze tot hun zeventigste moeten werken. Als de top van het bedrijfsleven dat gesprek niet aangaat, wordt de maatschappelijke onrust daarover alleen maar groter.’

Van Manen wijst erop dat er een vierde industriële revolutie aan komt, waarbij banen zullen verdwijnen en mensen buiten de boot vallen. ‘Iedereen heeft behoefte aan voldoening, zekerheid en erkenning. Bestuurders moeten zich uitspreken over maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzaam beleid, en het niet wegstoppen in een afdeling mvo.’

Gerelateerde artikelen