Best practice voor duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen door overheden staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Grote voordelen zijn verbeterde effi ciency van de bedrijfsvoering en een voorbeeldfunctie voor de samenleving. Om een echt duurzame organisatie te creëren is echter meer nodig dan duurzaamheideisen stellen aan de leveranciers.

Overheden moeten duurzaam inkopen gaan zien als integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering. Dit betogen drs. R.P. Keizer en drs. M. Blom van advies- en onderzoeksbureau Significant.

Voor 2010 heeft de overheid de ambitieuze doelstelling om honderd procent van haar inkoopvolume duurzaam te doen. Om dit succesvol te implementeren is het af te raden om het onder te brengen bij afdelingen als Milieu of Inkoop. Het is beter om het onderdeel te maken van bestaande processen, mandaten en besluitvormingsstructuren.

Daarmee komt het terecht bij de budgethouders, die de keuzes maken tussen duurzaamheid en andere doelstellingen. Bovendien kunnen zij een integrale afweging maken over de levensduur van een aanschaf.

Een ander belangrijk argument is dat veel kennis, netwerken en stakeholders zijn georganiseerd via een bedrijfsvoeringketen, zoals facilitair management, wegenbouw en openbaar vervoer. Daarmee wordt duurzaam inkopen bijvoorbeeld facility management, duurzame ICT of duurzaam bouwen en worden de benodigde competenties en kennis op de juiste plek in de organisatie ontwikkeld.

Het veranderkundig aspect is ook belangrijk. Hierbij wordt de betrokkenheid van de organisatie bij duurzaam inkopen vergroot door afdelingen zelf met ideeën voor verduurzaming van de bedrijfsvoering te laten komen.

Gerelateerde artikelen