Bescherming tegen valutarisico noodzaak

Export is een levensader van de Nederlandse economie, maar hoe kan een bedrijf zijn omzet beschermen tegen de gure wind van de valutamarkten? Jeremy Cook, Chief Economist van valuta-expert World First, legt het uit.

Het is menselijk om je tegen veranderingen te verzetten, totdat de situatie onhoudbaar wordt. Kijk maar naar het mondiale financiële systeem. Hoewel de problemen daar misschien niet veroorzaakt zijn door deze houding, heeft het de situatie zeker verergerd. En in een markt die al zolang wij ons kunnen herinneren door drie belangrijke banken gedomineerd wordt, is dit een zeer herkenbare situatie.
Een algemeen probleem voor importeurs en exporteurs is het vinden van een manier om het valutarisico af te dekken en tegelijkertijd een concurrentievoordeel te behouden. Nederland is een uiterst competitieve markt, waarin de winstmarges van alle kanten onder druk staan; door goedkopere alternatieven, belastingverhogingen, transportkosten of volatiele valuta’s. Door de marktbewegingen in de afgelopen jaren zijn financiële directeuren gedwongen om te zoeken naar oplossingen die de risico’s van transacties in valutamarkten op een veilige en efficiënte manier beperken met behoud van hun vrijheid om onafgedekt te blijven. Ook in Nederland verschuift het financiële landschap, waardoor veel import- en exportbedrijven zoeken naar nieuwe alternatieven voor de traditionele banken, zoals die in de snelgroeiende FinTech sector, om flexibelere en transparantere manieren te vinden om valuta te beheren. Voor mij als econoom is concurrentie, door de efficiëntie en de besparingen die daaruit voortvloeien, erg belangrijk.
Winst teniet door schommelingen
Valutamarkten zijn de grootste markten ter wereld. Er wordt dagelijks voor circa $ 5,3 biljoen in verhandeld, volgens de Bank for International Settlements. De totale waarde van de Nederlandse export bedroeg in 2015 $ 567,4 miljard, een stijging van 6,9% ten opzichte van 2011, terwijl het Bruto Binnenlandse Product in Nederland in 2015 $ 831,4 miljard bedroeg. Kortom, de export vertegenwoordigt circa 68,2% van de totale Nederlandse economische productie.
Waardeschommelingen in valuta van 2 à 5% in een maand zijn geen uitzonderingen. Alleen al in mei was het verschil in de EUR/USD-pariteit tussen het hoogste en het laagste niveau zo’n 4,3%. Wanneer bedrijven in concurrerende markten opereren of bijzonder krappe winstmarges op productlijnen hebben, kunnen dit soort verschuivingen de winst van een bedrijf teniet doen, ongeacht het innovatieve karakter van die productlijn.

Wat kan een exporteur hieraan doen?
Het jezelf tegen deze bewegingen beschermen of het afdekken van deze risico’s is een natuurlijk, verstandig en noodzakelijk onderdeel voor het behoud van een internationaal opererend bedrijf. Dit vinden wij als specialisten in valuta-afdekking natuurlijk logisch, maar toch hebben bedrijven hiervoor geen beheerstrategie. Zij stellen zichzelf nog aan marktbewegingen bloot. In veel gevallen komt dit simpelweg omdat deze expertise of producten niet beschikbaar zijn voor het Nederlandse MKB. De reden dat de meer gespecialiseerde en maatwerk leverende bedrijven aan momentum winnen in de Nederlandse markt, is omdat ze deze essentiële diensten voor het MKB toegankelijker maken.
Ongeacht hoelang je al in de valutamarkten actief bent, er is altijd de hoop dat de koers gunstiger wordt en voordat je het weet, staat het bedrijf ‘onder water’. Bekijk de marges van je bedrijf en zorg dat deze kosten op enige wijze zijn afgedekt.
Je kunt deze marges bij het vaststellen van de begroting in euro’s vastleggen door middel van een termijncontract of een valutaoptie. Dit zijn allebei contracten die een bedrijf in staat stellen een valutabedrag tegen een vaste koers af te dekken ergens in de toekomst, maar ze verschillen onderling in de mate van flexibiliteit.
Een termijncontract geeft een bedrijf recht op een koers die geldt voor het geval het slechtste scenario uitkomt en die volledig vastligt, hoewel het bedrijf niet kan profiteren van eventuele gunstige valutabewegingen in de tussenliggende periode. Een valutaoptie geeft het bedrijf in datzelfde slechtste scenario ook het recht op die vastgestelde koers, maar biedt tevens de flexibiliteit om te profiteren van eventuele gunstige valutabewegingen. Beide producten zijn volledig op maat gemaakt en kunnen worden gewijzigd, afhankelijk van de behoefte van het bedrijf.
Een maatwerkaanpak
World First weet dat de behoeften van verschillende bedrijven net zo persoonlijk zijn als hun werknemers. Als er dus slechts gedurende vijf maanden afdekking nodig is, of om de maand, alles kan worden verzorgd. Elke exporteur heeft weleens te maken gehad met te late betalingen. Onze ervaring leert ons dat een van de meest voorkomende problemen is dat exporteurs in hun afdekkingsproducten niet de flexibiliteit hebben om deze af te stemmen op de onzekerheid van betalingstermijnen. Met dit in gedachten, biedt de mogelijkheid de marges voor een bepaalde periode af te dekken, zonder de verplichting deze valuta op een bepaalde datum in te ruilen, in veel opzichten waarde.
Flexibiliteit is cruciaal voor de afdekkingstransacties van een bedrijf en een slim bedrijf zal over een actieve managementstrategie beschikken. De impact van volatiliteit is goed zichtbaar in het voorbeeld van een fruitimporteur. Een gemiddelde aankoop-tot-verkoop-cyclus kan als volgt verlopen: bestelling van een product in week één, vervolgens vier weken wachten voor de verscheping over de Atlantische Oceaan, verkoop in week zes en ontvangst van de betaling in week 10.
Omdat niemand kan voorspellen wat er tijdens die cyclus met de wisselkoersen gebeurt, kunnen de wisselkoersbewegingen elke winst op deze transactie tenietdoen. Wanneer de fruitimporteur bijvoorbeeld een winstmarge van 5% op dat product heeft op het moment van de verkoop, kunnen alleen al de bewegingen van de afgelopen maand deze winstmarge met 4,3% verminderen.
Toekomstige risico’s
Samengevat: valuta-risicobeheersing is, hoe groot uw bedrijf ook is en hoe ver in de toekomst de doelstellingen ook liggen, een natuurlijk onderdeel voor de groei van uw bedrijf in Nederland en in uw exportmarkten. We kennen de gevolgen nog niet van een Brexit, de immigrantencrisis, nieuwe rentestijgingen door de FED of het schrikbeeld van Trump als president op de wereldeconomie, maar we weten dat er middelen bestaan om de effecten ervan op uw bedrijf te verminderen.
Jeremy Cook is Chief Economist bij World First foreign exchange
 
World First Amsterdam is geopend. We nodigen u graag uit voor de opening van het World First-kantoor op donderdag 7 juli. RSVP: Stuur een e-mail met uw naam, adres en contactgegevens naar oliver.whelan@worldfirst.com

Gerelateerde artikelen