Bervin Janssen, voorzitter VCMB: “Het belang van credit management moet hoger op de agenda komen”

fallback
Credit managementbedrijven beschikken sinds een paar maanden over een eigen koepelorganisatie, het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB). De leden vinden dat het belang van goed credit management wordt onderschat en willen het thema meer onder de aandacht brengen. Een congres met als thema 'De prijs van het geld' was het eerste wapenfeit van het verbond. Bervin Janssen, voorzitter van het VCMB, vertelt over de nieuwe organisatie.

Is een organisatie als het VCMB nu wel echt nodig; dat is de eerste vraag die oprijst. Het thema credit management kan toch ook prima gepromoot worden door de Vereniging voor Credit Management (VVCM)? Het is een vraag die voor Janssen niet als een verrassing komt, zo blijkt ook uit zijn uitgebreide en stevig onderbouwde antwoord. “Allereerst wil ik benadrukken dat het VCMB geen concurrent of tegenhanger is. We hebben geregeld overleg met de VVCM en met de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI). Onze taken zijn dan ook meer aanvullend dan overlappend. We proberen elkaar juist te versterken

Onderscheid
Volgens Janssen is het onderscheid tussen beide organisaties overduidelijk. Over het bestaansrecht van het VCMB bestaat dan ook geen twijfel. “De VVCM is vooral een organisatie voor credit managers zelf, terwijl het VCMB managers die verder van het onderwerp afstaan, wil voorlichten en overtuigen van het belang van goed credit management”.

Bij Janssen en een aantal van zijn vakgenoten heerste sterk het gevoel dat het belang van goed credit management wordt onderschat door niet-credit managers. “Het thema wordt ook steeds belangrijker. Er komen een paar veranderingen die grote invloed hebben op het credit managementbeleid. Basel II is een voorbeeld, maar ook het nieuwe zorgstelsel heeft hierop een grote impact. Het stelsel zorgt naar alle waarschijnlijkheid voor enorme cashflowproblemen. Dat probleem is nog onderbelicht. Bij dit soort thema’s kunnen wij een belangrijke rol vervullen”.

Bundelen
“We hebben daarom besloten om de krachten te bundelen. Dit resulteerde in juli jongstleden tot de oprichting van het VCMB. Hoewel het om een verbond gaat van bedrijven, was iedereen het er over eens dat het verbond absolute neutraliteit en onafhankelijkheid moet uitstralen. We verliezen onze geloofwaardigheid als we het VCMB als een vehikel gebruiken om producten te verkopen”

Het VCMB bestaat inmiddels uit twintig leden. Naast congressen gaat het verbond in de toekomst ook met roadshows en colleges zijn publiek informeren. Janssen: “Met dit alles hebben we maar een doel voor ogen: het belang van credit management moet bij diverse organisaties hoger op de agenda komen.”

Gerelateerde artikelen