Bernd Schlattmann, Manager Finance Vrumona: ‘Mensen en merken eerste keus’

Bij frisdrankgigant Vrumona zitten financials, net als bij moederbedrijf Heineken, dicht tegen de lijnen aan. Dat is één van de factoren die het bedrijf populair maakt bij financiële professionals, vermoedt Manager Finance Bernd Schlattmann. Zelf werkt hij sinds 2000 bij Heineken waarvan de laatste drie jaar bij Vrumona. Hij vindt het nog altijd een geweldig bedrijf om voor te werken.

Vrumona is 100% dochterbedrijf van Heineken Brouwerijen en levert frisdranken aan hoofdzakelijk de binnenlandse markt. Jaarlijks zet het bedrijf ruim driehonderd miljoen liter frisdrank af aan de retail, de horeca en enkele exportlanden. Er wordt tevens aan contract filling gedaan om overcapaciteit op te vullen. Vrumona heeft een groot pallet aan frisdranken bestaande uit zowel eigen merken (Royal Club, Crystal Clear, Climax, Joy, Sisi, Sourcy en Sourcy Vitamin- Water) als licentiemerken (Pepsi, 7up, Gatorade en Rivella). Bernd Schlattmann (35), Manager Finance bij Vrumona, heeft inmiddels een behoorlijk CV opgebouwd bij verschillende dochterbedrijven van ’s lands grootste bierbrouwer. Na zijn studie Bedrijfskunde in Groningen begon hij in 2000 bij Heineken in een management traineeship. Inmiddels staat hij aan het hoofd van de financiële afdeling van Vrumona.

Wat sprak je aan in een financiële functie bij Heineken?
‘Ik vond het met name leuk hoe Heineken de financiële rol invult. Dat is namelijk niet alleen puur hardcore finance, maar juist een functie dicht tegen de lijnen aan. Je moet goed met mensen kunnen omgaan, multidisciplinair kunnen sparren en ook commercieel mee durven denken. Daarnaast zijn zelfvertrouwen, overtuigingskracht en een zekere sensitiviteit belangrijke eigenschappen.Uiteraard moet je het financiële gedeelte ook uitstekend beheersen. Wat ik hier leuk aan vind is om vanuit finance de sommen te maken en dan op basis van de verkregen inzichten te proberen marketing, sales en productie te overtuigen om een bepaalde richting in te slaan. Je kunt zo echt invloed uitoefenen op de besluitvorming. Beslissingen worden hier op basis van argumenten gemaakt en daar is de fi nancial een belangrijke partij in. Ik zag mezelf wel in deze rol. In 2000 ben ik begonnen met het financieel management traineeship.’

Hoe zag dit traineeship eruit?
‘In een management traineeship van Heineken leer je gedurende een jaar de organisatie kennen. Ik heb in het eerste half jaar van mijn traineeship een opdracht uitgevoerd in Santiago, Chili. Dat was een marketing/sales opdracht waarin ik echt de ruimte heb gekregen om buiten mijn eigen discipline te kijken. Ik heb toen onder andere een standup-comedian evenement opgezet dat verschillende kroegen in de Chileense hoofdstad met elkaar verbond. In de andere helft van mijn traineeship heb ik in Nederland diverse opdrachten uitgevoerd binnen Heineken Nederland Supply, onze brouwerijen.’

Hoe is je carrière daarna verlopen?
‘Na het traineeship ben ik aan de slag gegaan bij Heineken Export Group, eerst als Marketing Controller en vervolgens als Regional Controller Europe & Duty Free. Nadat de Heineken Export Group was opgesplitst zijn we gaan werken vanuit een geografi sch model bestaande uit vijf regio’s. Binnen een van die regio’s heb ik nog een tijdje gewerkt als analist. Omdat ik daarna echt wilde weten hoe de financiële processen in de basis functioneerden ben ik overgestapt naar een werkmaatschappij van Heineken Nederland. Ik werd financieel verantwoordelijk voor een Regio waar we vanuit zeven distributiecentra de horeca beleverden. Dat was een functie waar ik met mijn voeten in de spreekwoordelijke modder stond. In 2006 kwam er een grote reorganisatie waarin de regionale structuur werd verlaten. Dat viel samen met het moment waarop ik aan het twijfelen was of ik wel bij Heineken door wilde. Ik zat er zes jaar en het voelde een beetje als trouwen met mijn eerste vriendin. Ik wilde ook graag ervaren hoe het bij een andere werkgever was. Ik was fan van Spanje en sprak goed Spaans vanwege mijn tijd in Chili. Toen hebben mijn vriendin en ik beide onze baan opgezegd en zijn we naar Spanje vertrokken. Via Michael Page ben ik toen Hoofd Planning & Control geworden bij Pepe Jeans, een redelijk groot bedrijf met zo’n 300 miljoen euro omzet. Dat heb ik precies een jaar gedaan. Spanje was geweldig, maar de baan al vrij snel niet meer. Een controller in Spanje is geen business partner, daarvoor is de cultuur nog te hiërarchisch. De focus in de baan lag daardoor teveel op de boekhouding. Ik had gelukkig altijd contact gehouden met mijn collega’s binnen Heineken en werd getipt dat mijn huidige functie bij Vrumona was vrijgekomen. Deze kans heb ik aangegrepen en in september 2007 ben ik begonnen.’

####

Waarop ligt de focus in Vrumona’s strategie?
‘Onze mission statement is: ‘Vrumona’s mensen en merken eerste keus.’ Onze merken omdat wanneer je in de ogen van de consument geen sterke merken hebt, je geen lang leven is beschoren. Merken zijn key! Daarbij is een portfolio belangrijk: Als je alleen Vitamin Water hebt krijg je het lastig in de horeca, maar wanneer je een totaalportfolio kunt aanbieden heeft de klant maar één leverancier van frisse dranken nodig en dat biedt voordelen. Het tweede deel van de strategie is mensen. Wij geloven sterk dat de factor mens echt het verschil maakt. Daar investeren wij dan ook veel in en dat zie je terug in onze medewerkertevredenheid. Die scores liggen bij Heineken en Vrumona ontzettend hoog. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat we als relatief kleine club (400 man) op slechts één locatie zitten. Er zijn korte lijnen en iedereen ziet vrij gemakkelijk zijn of haar toegevoegde waarde in het totaal van de organisatie.’

Hoe ziet de structuur van de organisatie eruit?
‘De organisatie is ingedeeld in de klassieke zuilen, dus productie, marketing, sales (retail, horeca, export), finance en HR. Onze customer service medewerkers zitten binnen de sales afdeling.’

En de financiële functie?
‘We hebben als enige binnen de Heineken Nederland organisatie nog onze eigen administratie en daar zijn we trots op. Verder heb ik een tweetal business analisten die alles doen wat met budgettering, rapportage, accounting en auditing te maken heeft. Tot slot zit in ieder van de business onderdelen een Business Controller. In totaal maakt dat een team van 16 medewerkers en 15 fte.’

Kun je iets vertellen over je eigen rol binnen de organisatie? Hoe draag je vanuit de financiële functie bij aan strategierealisatie?
‘Ik neem zitting in het MT en het CFV (Commercie Fris Vergadering) waar alle commerciele beslissingen voorbij komen. Als financial is mijn rol met name om iedereen scherp te houden. Ik ben het zogenaamde ‘financiële geweten’ van de organisatie en daag de mensen uit om de juiste – bedrijfseconomische – dingen te doen. Daarnaast ben ik bewaker van de afgesproken doelstellingen.’

Bij welke (financiële) projecten ben je recentelijk betrokken geweest?
‘We zijn in 2009 met name druk geweest met het managen van onze Free Operating Cashflow. In 2008 heeft Heineken Scottish & Newcastle overgenomen en voor dat doel zijn we een forse schuld aangegaan.’

Hoe hebben jullie het werkkapitaal verbeterd?

‘Om de werkkapitaalpositie te verbeteren zijn de incentive- en rapportagesystemen fl ink aangepast. We wilden mensen echt accountable kunnen maken. Voor dat doel hebben we de balans opnieuw ingericht. Voor elke balansrekening is één persoon verantwoordelijk gemaakt. Vervolgens hebben we hier targets op gezet, bijvoorbeeld op debiteurenachterstanden. Deze zijn we nauwkeurig gaan meten en gedisciplineerd op gaan rapporteren om er zo op te kunnen sturen. We hebben ook nog eens kritisch gekeken naar ons crediteurenbeleid, onze voorraadbeheersing en naar onze investeringen.’

Heineken/Vrumona komt als zesde uit de bus in het onderzoek ‘Best Employers to Work for in Finance’. Hoe doen jullie dat?
‘Ik denk dat we dat doen door financials een brede baan aan te bieden. Niet puur finance, maar echt de mogelijkheid om mee te denken en multidisciplinair bezig te zijn. Een voorbeeld: Ik heb leiding gegeven aan een jonge Marketing Controller en hij heeft het Holland Heineken House in Beijing als project mogen doen. Hij heeft als Finance Manager het hele project van scratch opgebouwd en uitgevoerd. Dat is een uniek project geweest. Als je jezelf hebt bewezen is Heineken niet bang om je grote verantwoordelijkheden te geven.’

####

In hoeverre ben je business partner als financiële professional bij Heineken?

‘Dat ben je zeker, en met name de financials die dicht tegen de commerciële afdelingen aan zitten. Voor zo’n baan moet je zelf ook commercieel zijn. De marketeers en sales mensen zijn het sowieso en daar moet je je niet door van de baan laten rijden. Het krachtenveld tussen sales, marketing en finance maakt de functie erg leuk. Als de som gemaakt is, begint het spel pas. Dan komt namelijk het overtuigen, het nadenken over het proces en de standvastigheid om een beslissing er doorheen te krijgen. Het is dus de combinatie van analytische vaardigheden en een aantal interpersoonlijke competenties die je als fi nancial bij Vrumona of Heineken succesvol maken.’

Besteden jullie veel aandacht aan de ontwikkeling van zulke competenties?
‘Ja, absoluut. We hebben meerdere programma’s waar een gedeelte van onze werknemers aan deelnemen. Die proberen we echt op te leiden op basis van diverse competenties. Daar krijgen ze ook de middelen voor zoals cursussen, trainingen, self-assessments en 360 graden feedback tools. In het afgelopen jaar waarin de financiële doelstellingen onder druk stonden zijn de opleidingsbudgetten dan ook onaangetast gebleven.’

Help je ook je medewerkers om het beste uit zichzelf te halen?
‘Ik ben daar veel mee bezig. Ik vind leiding geven erg leuk en met name het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ik denk veel na over waar bij iedereen de mogelijkheid zit om nog een tikje beter te worden. Hoe ik dat doe is door mensen veel vertrouwen te geven en de ruimte om dingen uit te proberen. Je moet talenten in staat stellen om zelf beslissingen te nemen waarvan ze zeker weten dat het goed zit. Alleen als ze echt twijfelen moeten ze even binnenlopen. Over het algemeen weten ze dat feilloos, maar je moet ze dat vertrouwen wel geven. Daarnaast moet je beschikbaar zijn voor goed en slecht nieuws. Ik probeer zoveel mogelijk op de werkvloer aanwezig te zijn.’


Persoonlijk

Naam: Bernd Schlattmann
Leeftijd: 35
Opleiding: Studeerde bedrijfskunde in Groningen en behaalde een Master in Finance & Control aan de Universiteit van Amsterdam.
Loopbaan: Werkte zich op bij Heineken in verschillende financiële functies die vaak dicht tegen de lijn aan zaten. Tussendoor maakte hij een uitstapje naar Spanje waar hij een jaar lang controller was bij Pepe Jeans. Eind 2007 begon hij in zijn huidige functie als Manager Finance bij Vrumona.

Gerelateerde artikelen