‘Berekening beslagvrije voet blijft na wetswijziging nog ingewikkeld’

Het wetsvoorstel 'Vereenvoudiging beslagvrije voet' moet zorgen voor een makkelijkere berekening van de beslagvrije voet. De berekening blijft echter ook ná de voorgenomen wijziging ingewikkeld.

Dit stelt Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, in zijn reactie op de consultatieversie van het wetsvoorstel. Actal adviseert de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om in de toelichting op de wet aan te geven hoe schuldenaren worden geholpen. Verder adviseert Actal om het inkomen van ondernemers en zzp’ers te baseren op informatie van de Belastingdienst en het UWV.

Wie zijn rekeningen niet op tijd betaalt, kan te maken krijgen met loonbeslag. Dan gaat een deel van het inkomen naar een beslaglegger, bijvoorbeeld de deurwaarder. Maar iedereen heeft geld nodig om van te leven. Daarom mag je altijd een deel van je inkomen houden, de zgn. ‘beslagvrije voet’. De deurwaarder mag alleen beslag leggen op het deel van het inkomen bóven de beslagvrije voet.

Een eerste vereenvoudiging

Het wetsvoorstel vereenvoudigt de berekening van de beslagvrije voet. Toch blijft de berekening ook na de wetswijziging ingewikkeld. Het kabinet stelt daarom een digitale rekentool ter beschikking om de juistheid van de berekening te controleren. Maar niet iedereen is altijd geholpen met alleen zo’n tool. “Wij adviseren de staatssecretaris om aan te geven op welke aanvullende ondersteuning die schuldenaren mogen rekenen die niet goed geholpen zijn met de rekentool”, zegt Jan ten Hoopen, voorzitter van Actal.

Gebruik de inkomensgegevens van de Belastingdienst

Deurwaarders mogen straks bij de Belastingdienst en het UWV informatie ophalen over het inkomen van werknemers en uitkeringsgerechtigden. Zij hoeven die gegevens dan niet meer aan de schuldenaar te vragen. Dit betekent zowel voor de schuldenaar als de deurwaarder een vermindering van de regeldruk. Actal adviseert om ook de inkomensgegevens van onder meer zzp’ers en ondernemers op te halen bij de Belastingdienst en het UWV. “De groep zzp’ers is groot. Op deze manier kan ook voor hen de regeldruk omlaag, als zij te maken krijgen met beslaglegging”, aldus Jan ten Hoopen. “Maar daarvoor is wel een wijziging van het rekenmodel nodig. Met dit wetsvoorstel kan dat nog niet.”

Gerelateerde artikelen