Bereidheid tot staken loopt sterk op

Veertig procent is bereid om het werk langdurig neer te leggen.

De stakingsbereidheid onder leden van CNV is hoog. Dat concludeert de vakbond uit een onderzoek onder 2500 werkenden. De helft van de ondervraagden is bereid het werk neer te leggen voor meer loon, vier op de tien willen dat zelfs voor langere tijd doen.

“Deze hoge stakingsbereidheid hebben we niet eerder gezien. Maar dit is wel zeer goed te verklaren. Werkend Nederland zit steeds meer klem door de hogere boodschappen en energierekening”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Bijna 1,5 miljoen werkenden redden het einde van de maand niet. Werkende mensen die niet rond kunnen komen, is voor ons volstrekt onacceptabel.”

Uit het onderzoek komt naar voren dat veel werkenden financieel in de knel zitten. Bijna een op de vijf ondervraagden kan momenteel moeilijk rondkomen en veertien procent redt het einde van de maand niet. 73 procent zegt er niets van te merken dat het nettoloon sinds enkele maanden iets hoger is.

De helft van de ondervraagden vindt bovendien de kloof tussen het salaris van de top en de werkvloer te groot. “Veel bedrijven draaien fantastisch. De bomen groeien tot in de hemel, zeker bij de top van de organisatie die zichzelf ruimhartig beloont. Tegelijkertijd kunnen veel werkenden moeilijk ronkomen. Het is schrijnend om te zien dat er toch nog een flinke groep achterblijft die niet meeprofiteert. Een achterhaalde tweedeling, zeker nu het tekort aan arbeid zo groot is”, vindt Fortuin.

De CNV-voorzitter verwacht dat er dit jaar nog vele stakingen volgen. “Staken loont, gezien de hogere salarissen die we er voor veel werknemers uitslepen. Ook in sectoren en bedrijven waar men nooit eerder heeft gestaakt, zullen we vaker het werk neerleggen.”

(ANP)

Gerelateerde artikelen