Beperktere vrijheid bestuurders bij overnames

Het kabinet heeft een nieuwe maatregel ingevoerd die volgend jaar in zal gaan. Bestuurders moeten vanaf dan kiezen bij een overname om niet mee te onderhandelen of om de koers van hun aandelen en optiepakketten te bevriezen op het niveau van voor de onderhandelingen. De wet gaat onderhandelingen verbieden als deze koersen niet worden bevroren.

Hiermee grijpt het kabinet in tegen zelfregulering van topinkomens, die wordt gepropageerd in de code-Tabaksblat voor ondernemingsbestuur. Deze maatregel van het kabinet volgt na de publieke verontwaardiging op de tientallen miljoenen die bestuursleden van ABN Amro en Numico overhielden aan de verkoop van hun bedrijf.

Deze maatregel komt tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om excessieve beloningen te regulieren. Onlangs werd de fiscale maatregel ingesteld om beloningen op topinkomens van boven de 500.000 aan te pakken. Deze maatregel moet de schatkist jaarlijks zestig miljoen op gaan leveren.

Gerelateerde artikelen