Beperkte groei voor zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening zal volgens ABN AMRO slechts beperkt groeien. Het marktvolume in de sector lag - ondanks een opleving in 2011 en 2012 - in 2013 bijna 10 procent onder het niveau van 2008.

In de komende jaren verwacht ABN AMRO geen uitbundige groei, mede als gevolg van de beperkte opleving van de economie en zich doorzettende structurele ontwikkelingen. De toegevoegde waarde en tarieven van zakelijke dienstverleners staan ter discussie. Dit heeft onder meer tot gevolg dat afnemers diensten inbesteden, En onder zakelijke dienstverleners zien we een steeds sterkere focus op het verlagen van de overheadkosten
 
Bedrijfsmodellen met grote kostenfocus in opkomst
Zo proberen advocatenkantoren als gevolg van de steeds hogere tarievendruk hun bedrijfsmodel te schoeien op een verlaging van kosten. Hierbij maken zij onder meer gebruik van netwerken van zelfstandige advocaten. 
Een vergelijkbare ontwikkeling doet zich voor in de accountancy, waar accountants communities van zelfstandige professionals inschakelen en aan de tarievendruk proberen te ontkomen door nieuwe markten aan te boren. 
Ook de uitzendbranche wordt geconfronteerd met structurele ontwikkelingen. Door het huidige gebruik van IT, internet, sociale netwerken en social media wordt het steeds minder belangrijk om fysieke kantoren te hebben. Bovendien willen opdrachtgevers een grotere invloed hebben op hun bestand aan flexibele werknemers, waardoor de behoefte aan diensten in de uitzendbranche afneemt. 
Gezien het cyclische karakter van deze sector verwacht ABN AMRO wel dat de uitzendmarkt in de komende jaren gaat aantrekken, maar in beperkte mate. Zowel in de beveiligingsbranche als bij schoonmaakbedrijven daalt het aantal werkplekken door de teruglopende bedrijfskantorenmarkt en de opkomst van Het Nieuwe Werken. ABN AMRO verwacht dat het marktvolume in beide branches verder daalt in 2014 om in 2015 te stabiliseren.
  

Gerelateerde artikelen