Wet over topbeloningen financiële sector van kracht

De Wnbfo stelt paal en perk aan bonussen en aandelenbeloning.

De Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) is op 1 januari van kracht geworden voor financiële bedrijven. In mei is dit wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer.

  • Afwijking van het bonusplafond voor niet-CAO personeel is alleen nog mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Belonen boven het bonusplafond wordt verboden voor mensen in interne controlefuncties actuariële functies of die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan consumenten. Financiële bedrijven moeten jaarlijks melden of ze zijn afgeweken van het bonusplafond.
  • Een retentieplicht ten aanzien van aandelen of andere financiële instrumenten waarvan de waarde afhankelijk is van de waarde van de financiële onderneming. Die aandelen/gelijkwaardige instrumenten mogen voor een periode van vijf jaar niet worden verkocht.
  • Verantwoording afleggen over de verhouding van de beloningen van bestuurders, commissarissen en medewerkers van de onderneming tot haar maatschappelijke functie en over de wijze waarop die verhouding tot stand komt.

De Wnbfo is van toepassing op alle financiële bedrijven waarop financieel toezicht van kracht is, ongeacht de sector waarin ze actief zijn en hun omvang. Ook voor kleine bedrijven, fintechs of start-ups geldt de Wnbfo.

Gerelateerde artikelen