‘Bepalen continuiteit lastiger en belangrijker dan voor de crisis’

De NBA heeft het onderwerp continuïteit verplicht gesteld als onderdeel van de Permanente Educatie in 2021.

Door de coronacrisis krijgen accountants steeds vaker te maken met vragen rondom de continuïteit van de onderneming. Geen wonder dat het bestuur van de NBA voor alle accountants, met uitzondering van overheidsaccountants, het onderwerp verplicht gesteld heeft als onderdeel van de Permanente Educatie in 2021. Door de cursus Continuïteit 2021 te volgen, kunnen accountants en andere financials daaraan invulling geven. Docent Stefan Betting licht toe.

De meeste rechtspersonen met 1 DGA hoeven hun jaarrekening over 2020 pas in uiterlijk voor 8 november van het jaar klaar te hebben. Dat wordt dit jaar nog niet zo eenvoudig. De coronacrisis heeft bij veel bedrijven geleid tot een teruglopende omzet en tegenvallende resultaten. Soms zelfs zo dat het voortbestaan van de onderneming bedreigd wordt – of straks zal worden wanneer het bedrijf geen financiële buffers meer heeft en de tijdelijke steunmaatregelen van de overheid zijn opgeheven. De accountant die belast is met het samenstellen van de jaarrekening krijgt een stortvloed aan verslaggevingsvraagstukken. Denk aan herwaarderingen (‘impairment tests’) op goodwill en andere activa zoals uitstaande vorderingen, voorzieningen voor verlieslatende contracten, maar ook de verwerking van de TVL, de NOW en andere overheidsregelingen.

Pas als de samenstellende accountant al die vragen kan beantwoorden, kan hij beoordelen of de onderneming nog toekomst heeft. “Zoals hij wettelijk verplicht is: de samenstellende accountant moet laten weten of het bedrijf op basis van de cijfers die in de jaarrekening staan voldoet aan de eisen op het gebied van continuïteit”, benadrukt drs. Stefan Betting RA, oprichter van educatie- en adviesbureau PROFEDA en docent van de cursus Continuïteit 2021 van Alex van Groningen. Betting verwijst naar de zogeheten Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), in het bijzonder naar de standaard 4410 voor samenstellingsopdrachten.

Met andere woorden: ook al is het maken van goede schattingen en het beoordelen van de continuïteit lastiger dan in eerdere jaren, het moet. “En het moet goed gebeuren, want als de samenstellende accountant nalatig is, kan hij in sommige gevallen persoonlijk civielrechtelijk en/of tuchtrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.”

Eerder ingrijpen
Niet alleen is de samenstellende accountant verplicht zich over de continuïteit uit te spreken, het is ook belangrijker dan voor de coronacrisis. Immers: allerlei partijen willen dat nu, meer dan in het verleden, weten. Toen was het meestal min of meer vanzelfsprekend dat een onderneming z’n activiteiten zou voortzetten – tenzij anders vermeld natuurlijk. Door de coronacrisis is die vanzelfsprekendheid verdwenen, staat de continuïteit in meer ondernemingen onder druk dan vroeger. Zodoende hebben allerlei in- en externe belanghebbenden ook aanvullende informatie nodig om te weten hoe het er eigenlijk voor staat met de onderneming.

Denk aan controllers en andere financials binnen het bedrijf die de geldstromen moeten beheren. Of denk aan de bank, die kredietaanvragen moet beoordelen. Of denk aan de belastingdienst, die straks de uitgestelde belastingen moet gaan innen, en daarom erg benieuwd is hoe afhankelijk de onderneming is van staatssteun. “En uiteraard is het ook in het belang van de ondernemer zelf, die beter in een vroeg stadium kan aangeven hoe het er voor staat met zijn bedrijf dan dat moment steeds maar uit te stellen. Dan is het vaak te laat om financiële problemen nog aan te pakken, terwijl dat eerder best had gekund.”

Informatief én interactief
Tijdens de cursus Continuïteit 2021 worden continuïteitsvraagstukken vanuit al hun invalshoeken bekeken. Daarmee is de cursus niet alleen interessant voor de samenstellende accountant, maar ook voor de accountant in business – die dit jaar net als de samenstellende accountant aandacht moet besteden aan dit thema in hun educatie-portefeuille, des te gemakkelijk hieraan te voldoen door een cursus over continuïteit van vier uur te volgen. Daarnaast zijn ook controllers en andere financials welkom. Kortom: voor iedereen voor wie het belangrijk is om te weten wat de gevolgen voor het opstellen van de jaarrekening zijn van de coronacrisis, inclusief alle steunmaatregelen van de overheid. EN dat is precies wat deze cursus biedt, aldus Betting.

Ook voor controlerende accountants kan de cursus interessant zijn, al komen die wellicht meer aan hun trekken bij de door de NBA geaccrediteerde cursus waarin veel meer de nadruk ligt op allerlei eisen waaraan zij moeten voldoen, zoals de NV COS Standaarden en de gevolgen voor controleverklaringen waarin de verantwoordelijkheden van de controlerende accountant met betrekking tot continuïteit staan. “Die cursus is wel anders ingericht dan de onze”, constateert Betting.

Hij stelt de deelnemers aan zijn cursus webinars van in totaal vier uur in het vooruitzicht, met een hoge mate van interactiviteit en – mede daardoor – veel praktische informatie. Er kunnen maximaal 25 mensen aan deelnemen per webinar, zodat iedereen zijn of haar vragen aan bod kan laten komen.

Docent

Drs. Stefan Betting RA is CEO/founder van educatie en adviesbureau PROFEDA, en is vooraanstaand docent en examinator (Internationale) Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit.

Voor meer informatie en inschrijven: https://alexvangroningen.nl/cursussen/verplichte-cursus-continuiteit-2021/

Gerelateerde artikelen