Benoemingen Raad van Bestuur Delta Lloyd NV

fallback
De Raad van Commissarissen van Delta Lloyd NV heeft de heren mr. R.L.M. (Rob) Hillebrand (46) en P.K. (Paul) Medendorp (47) per 1 januari 2003 benoemd tot leden van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd NV. De heer drs. C.H. (Chris) Tesselhoff (61) zal wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd per 1 april 2003 zijn functie als lid van de Raad van Bestuur neerleggen.

Rob Hillebrand is sinds 2000 directievoorzitter van OHRA verzekeringen, de directe divisie van het Delta Lloyd concern. Rob Hillebrand heeft in zijn 20-jarige loopbaan bij Delta Lloyd een zeer ruime managementervaring opgedaan.

Paul Medendorp is sinds 1999 directeur van Delta Lloyd Deutschland, sinds 1 januari 2001 als directievoorzitter. Eerder richtte hij zich als directeur op de commerciële aspecten van het Levenbedrijf van Delta Lloyd. Paul Medendorp maakte na enkele jaren in het internationale hotelmanagement gewerkt te hebben in 1983 de overstap naar de verzekeringsbranche. Hij is sinds 1994 in dienst van Delta Lloyd.

Over de portefeuilleverdeling binnen de vernieuwde Raad van Bestuur, waarvan naast Rob Hillebrand en Paul Medendorp ook bestuursvoorzitter drs. N.W. (Niek) Hoek (45) en mr. P.J.W.G. (Peter) Kok (48) deel uit blijven maken, zal in een later stadium bericht worden.

Benoemingen divisievoorzitters
De heer F. (Frank) Blankers (45) zal vanaf 1 september 2002 in dienst treden van OHRA, waar hij per 1 januari 2003 de voorzittershamer zal overnemen van Rob Hillebrand. Frank Blankers beschikt over een ruime ervaring in de financiële dienstverlening onder meer als directievoorzitter particulieren bij Centraal Beheer en eerder bij AEGON en Avero. Momenteel is Frank Blankers lid van de Kerndirectie van Achmea Particulieren.

De heer drs. J.F. (Frans) van de Veer (52), thans directievoorzitter van Delta Lloyd Asset Management zal per 1 september toetreden tot de directie van Delta Lloyd Deutschland, waar hij per 1 januari 2003 Paul Medendorp zal opvolgen als directievoorzitter.
Als opvolger van Frans van de Veer als directievoorzitter Delta Lloyd Asset Management, is per 1 september 2002 de heer drs. J.P. (Jaco) Aardoom RBA (42) benoemd.
Hij zal samen met de heer A.H. (Alex) Otto (42) die benoemd wordt tot directeur beleggingen het directieteam vormen. Beide heren maken reeds deel uit van het directieteam van Asset Management. Jaco Aardoom als directeur beleggingen OHRA en Alex Otto als directeur aandelen Delta Lloyd.

Alle bovenstaande benoemingen zijn onder voorbehoud van instemming van de betrokken toezichthouders en overlegorganen.