Benelux-bedrijven worstelen met CO2-reductie

Het Carbon Disclosure Project (CDP) heeft eind vorig jaar zijn eerste Benelux 150 rapport gepubliceerd. Daaruit blijkt dat, hoewel veel grote bedrijven in de Benelux actief met het klimaat bezig zijn, zij het lastig vinden om langetermijndoelstellingen te halen en significante emissiereducties te realiseren.

Het CDP doet ieder jaar onderzoek bij circa 3.700 beursgenoteerde bedrijven naar de gevolgen van klimaatverandering. PwC voert dat onderzoek en de rapportage uit. Voor het eerst zijn de resultaten van 150 bedrijven uit de Benelux in een separaat rapport opgemaakt.

In het onderzoek wordt ondernemingen gevraagd te rapporteren over de gevolgen van klimaatverandering voor hun onderneming, de omvang van hun CO2-emissies en reductiedoelstellingen en hoe klimaatverandering is ingebed in hun organisatie.

Belangrijkste bevindingen CDP 2012 – Benelux 150:

– Bij de deelnemende bedrijven is de mate van transparantie en rapportage over emissie reducerende activiteiten hoog;

– Er blijkt een duidelijke focus op energie-efficiënte, voornamelijk gedreven door de economische achteruitgang;

– Bedrijven ervaren het als moeilijk om langetermijn-reductiedoelstellingen te definiëren, die ook nog eens tot significante reductie leiden;

– Hoewel Benelux-bedrijven veel emissiereducerende activiteiten ontplooien, zijn slechts weinigen in staat om daadwerkelijk significante reducties te realiseren.

Bron: PwC

Gerelateerde artikelen