Benchmark uw kosten

fallback
Benchmarking is de afgelopen jaren een bekende term geworden. Over het juiste gebruik van benchmarks bestaan echter nogal wat verschillende interpretaties. Lees dit artikel voor een praktisch handvat om uw facilitaire kosten te benchmarken aan de markt. Inzicht in uw kosten maakt besparen eenvoudiger.

Strategische benchmarks
Benchmarking is feitelijk het vergelijken van uw interne cijfers met de kengetallen van vergelijkbare organisaties. Deze interne cijfers kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de huisvestingskosten per m2 of de kosten voor kantoorartikelen per medewerker. Deze vergelijking geeft u een indicatie van het besparingspotentieel.

Om zuiver te benchmarken is het echter noodzakelijk om goede facilitaire kengetallen beschikbaar te hebben van daadwerkelijk vergelijkbare bedrijven.
Alleen indien aan deze voorwaarde wordt voldaan kunnen appels met appels worden vergeleken. Dit is echter maar zelden goed mogelijk. In de praktijk rijst bijvoorbeeld al snel de vraag of het verbruik van koeriersdiensten door een reclamebureau vergelijkbaar is met dat van een management-adviesbureau. Het antwoord is “nee”!

Daarnaast moet u zich de vraag stellen wat u in de praktijk heeft aan de wetenschap dat u boven het marktniveau uitkomt met uw kosten. Wat doet u indien na een duur onderzoek blijkt dat uw huisvestingskosten 15% boven het marktgemiddelde liggen? Is het de moeite waard om te verhuizen? Welke kosten brengt dat met zich mee? Gaat u het pand verkopen of uw huurcontract afkopen?

Praktijk
Benchmarken tegen kengetallen geeft u een indicatie op strategisch niveau. Het resultaat is dat u weet waar u staat ten opzichte van de markt, maar nog niet hoe het beter kan. In de praktijk is het daarom verstandig 2 vragen te stellen voordat u een benchmark gaat uitvoeren:

  1. Wanneer trekt u de conclusie dat u ontevreden bent over het kostenniveau?
  2. Is de kostenpost op korte of middellange termijn te beïnvloeden?

In de praktijk voert CostFocus daarom slechts ter indicatie van het besparingspotentieel strategische benchmarks uit. De resultaten van een strategische benchmark worden dan uitgezet tegen 2 assen: (1) het relatieve kostenniveau t.o.v. de markt en (2) de mate waarin de kostenpost beïnvloedbaar is (zie hiervoor tevens het artikel; hoe afhankelijk bent ?). Het segment waarin u uitkomt met het resultaat (1, 2 of 3) geeft de prioriteit aan om een kostenbesparingsonderzoek te starten.

Tactische Benchmarks
Om het besparingspotentieel in uw organisatie daadwerkelijk te kapitaliseren kunt u beter gebruik maken van tactische benchmarks. Bij een tactisch benchmark vergelijkt u het huidige kostenniveau aan de alternatieven die de markt u biedt. U vergelijkt uzelf dus niet met andere partijen die het gemiddeld niet beter doen, maar met het optimaal haalbare alternatief.

Alternatieven voor uw huidige kostenniveau vindt u door objectief na te denken over de processen in uw huidige organisatie, te bepalen waar u te veel afneemt en u af te vragen waarom dat zo is.

Heeft u uw werkelijke behoefte en pakket van eisen zuiver in kaart? Laat dan middels een tenderprocudure leveranciers hun alternatieven presenteren. Door het huidige kostenniveau te vergelijken met de alternatieven uit de markt kunt u besparingsbeslissingen nemen en uw besparingspotentieel kapitaliseren.

Hier vindt u een aantal links om u verder te oriënteren op het gebied van benchmarking.

Wilt u meer informatie over dit artikel ga dan naar www.kostenverlaging.nl

Gerelateerde artikelen