Benchmark: Total Cost of the Finance Function

Je zou denken dat nieuwe tools de productiviteit van afdelingen Finance enorm zouden hebben verhoogd. Dat valt dus tegen.

Er is veel veranderd, op die afdelingen, de afgelopen decennia. Maar de omvang van de meeste finance-functies is nauwelijks veranderd, concludeert de APCQ.
Uit hun Open Standards Benchmarking assessment van 1 maart 2016 blijkt dat de ‘best-performing’ 25% van de deelnemende organisaties 0,57%  van de omzet kwijt zijn aan Finance – inclusief accounts payable, accounts receivable, general accounting en performance management. Dat is een forse verbetering, als je bedenkt dat volgens de gegevens van CFO.com 20 jaar geleden de meest efficiënte organisaties gemiddeld 2% van de omzet kwijt waren aan Finance.
 
 
 
Vandaag de dag spendeert het onderste kwartiel echter nog steeds ten minste 2,13% van de omzet aan bovengenoemde functies. Dat roept de vraag op, waarom er zo’n groot verschil is tussen de voorlopers en de achterhoede. Op cfo.com worden enkele mogelijke verklaringen gegeven. In elk geval wordt duidelijk dat het beschouwen van Finance als back-office kostenpost averechts werkt. 
Hoeveel kost Finance op uw kantoor?  
 
Gerelateerde artikelen