Beloningssysteem fondsmanagers moet op de schop

Het vergoedingssysteem voor fondsmanagers is hopeloos achterhaald en moet ingrijpend worden gewijzigd. Het systeem vertoont volgens Martijn Huiskers, partner bij KPMG Financial Services, een duidelijke mismatch tussen de roep om korte termijn rendement door vermogensbeheerders en de lange termijn visie van pensioenfondsen en verzekeraars.

Vooral bij de verdiensten van hedge-fundmanagers is volgens Huiskers sprake van een aanzienlijke discrepantie. Huiskers: ‘Bij hedge funds zijn in het verleden zeer hoge performance fees uitgekeerd, gebaseerd op een percentage van de assets under management en op het behaalde korte termijn rendement.’

De cruciale vraag is volgens Huiskers of dat ook in het belang is van de lange termijn doelstelling die pensioenfondsen en verzekeraars er op na houden en of bestuurders van pensioenfondsen en verzekeraars zich wel voldoende bewust zijn van de mogelijke consequenties van een dergelijke kortetermijnvisie.

‘Het strikt volgen van de korte termijn leidt er in het algemeen toe dat vermogens worden ondergebracht in sexy hedge fund-of-funds met uitzicht op uitzonderlijk hoge rendementen, terwijl pensioenfondsen en verzekeraars beter af zouden kunnen zijn een wat saaier langer termijn mandaat. In dat geval hoeft er minder fee betaald te worden en kiezen zij weer voor ouderwetse veiligheid en degelijkheid.’

Volgens Huiskers is het op zich een goede zaak dat er een financiële prikkel is voor het behalen van rendement. Huiskers: ‘Het gaat niet om de vraag of hedge funds te veel verdienen, maar om de vraag wat een faire beloning is. Het probleem is dat een tegenhanger ontbreekt. Bij slechte prestaties wordt de performance fee niet ingeleverd of terugbetaald.’

Een alternatief beloningsmodel dat wel rekening houdt met de lange termijn is volgens Huiskers de ‘accrued fee’. Huiskers: ‘Dit is een gecumuleerde vergoeding die gerelateerd is aan een bepaalde tijdsperiode en wordt uitbetaald aan de fondsmanager wanneer hij bijvoorbeeld drie achtereenvolgende jaren aan zijn ‘high watermark’ voldoet.’

Ook kan volgens Huiskers gedacht worden aan een berekening waarbij alleen over stijgingen boven de benchmark performance fee behoeft te worden betaald. Een ander alternatief is een vergoeding voor vermogensbeheerders die afhankelijk is van de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Dat is een lastige omdat in veel gevallen het bestuur van het pensioenfonds de besluiten neemt.

Gerelateerde artikelen