‘Beloningsbeleid oorzaak crisis’

Banken zien het beloningsbeleid als belangrijkste oorzaak van kredietcrisis, blijkt uit onderzoek van KPMG. Het adviesbureau voerde dat internationaal onder 500 banken uit. Ruim de helft van de ondervraagden is die mening toegedaan.

De helft van de respondenten vindt dat er een gebrek aan fatsoenlijk bestuur op het gebied van risicomanagement is. Bijna vijftig procent wijt de crisis aan het gebrek aan een risicocultuur binnen de onderneming.

Van de ondervraagden vindt bijna 75 procent dat de kredietcrisis bewijst dat de bankensector strengere regelgeving nodig heeft. Toch vindt slechts 36 procent dat de regelgever zich meer moet inspannen om de sector te compenseren.

Ook blijkt uit het onderzoek dat risicomanagement bij de banken veel te weinig structurele aandacht krijgt. Veel banken beschouwen risicomanagement niet als een vitaal onderdeel van de strategie.

Een groot deel van de ondervraagden, ruim 75 procent, meent dat risk management te veel als een ondersteunende functie binnen de bank gezien wordt.

45 procent vindt dat het bestuur te weinig verstand heeft van risk management. 60 procent van de banken vindt dat de risicofunctie veel meer invloed moet hebben op de strategie van de onderneming, ondanks het feit dat een meerderheid van de banken risicomanagement beschouwt als een concurrentievoordeel.

Gerelateerde artikelen