Beloningen koppelen aan lange termijn

In een uitgelekt concept van de 'corporate-governance code', die de code Tabaksblat uit 2004 moet vervangen, staat dat beloningen moeten worden gekoppeld aan de langetermijndoelstellingen van een onderneming. Dit meldt Het Financieele Dagblad die het concept rapport in bezit heeft.

Het code-voorstel meldt tevens dat een bonus in een vaste verhouding moet staan tot het vaste deel van de beloning. De commissie Frijns, die de code Tabaksblat onder loep heeft genomen, komt volgende week met definitieve aanbevelingen.

De focus op de langere termijn en de opmerkingen over de relatie tussen de vaste en variabele bonus blijken te zijn ingegeven door de kredietcrisis die de afgelopen twee maanden in volle hevigheid is losgebarsten. Sindsdien is er forse kritiek gekomen op de beloningen en risicoparagrafen van met name de banken.

De nieuwe code van de commissie Frijns wordt in 2009 van kracht.

Gerelateerde artikelen