Beleggingsvolume vastgoed bereikt recordhoogte

Met een zeer sterk vierde kwartaal heeft 2014 gezorgd voor een nieuw record aan vastgoedbeleggingstransacties sinds het uitbreken van de crisis. Het totaal van ongeveer EURO10 miljard aan vastgoedtransacties betekent een stijging van ongeveer 80 procent ten opzichte van 2013.

Een significant deel hiervan kwam voor rekening van buitenlandse beleggers, die Nederlands vastgoed als een aantrekkelijk geprijsd alternatief voor de core-markten zoals Londen en Parijs beschouwen. Vooral Amerikaanse, Duitse en Britse beleggers waren actief in 2014. In toenemende mate stroomt ook Aziatisch geld naar de Nederlandse vastgoedmarkt, vooralsnog met name in de vorm van indirecte beleggingen.
 
Ook andere grote steden steeds meer in trek
Hoewel de nadruk voor beleggingstransacties ligt op Amsterdam, beginnen ook de andere grote steden in trek te komen. Zij profiteren van de grote interesse van buitenlandse partijen in combinatie met het beperkte aanbod van kwalitatief hoogwaardig vastgoed. 
De dominantie van Amsterdam binnen het totaal beleggingsvolume was afgelopen jaar dan ook minder groot dan in 2013. Deze druk op de markt vertaalt zich ook in de prijzen. Aanvankelijk was een daling van aanvangsrendementen alleen merkbaar in de beste gebieden in Amsterdam; inmiddels dalen deze ook voor andere steden.
 
Gebruikersmarkten veranderen structureel
De gebruikersmarkten presteerden stabiel ten opzichte van 2013. De kantorenmarkt heeft nog steeds te kampen met afnemende personeelsbestanden bij de traditionele gebruikers zoals de financiële dienstverleners. ICT-bedrijven huren daarentegen juist steeds meer vierkante meters kantoren en kiezen graag voor binnenstedelijke locaties. De bedrijfsruimten markt weet te profiteren van goede ontwikkelingen in het e-commerce segment en de retailmarkt heeft te maken met een structureel overaanbod.
 
“Vooral de categorie retail vastgoed heeft veel last van overcapaciteit als gevolg van veranderend consumentengedrag en internet als verkoopkanaal”, aldus Jan van der Doelen, sectormanager Bouw & Vastgoed, “telkens blijkt dat de effectieve samenwerking tussen lokale overheid, de retail ondernemers en de eigenaren van het retail vastgoed een belangrijke succesfactor is om een winkelgebied te kunnen blijven aanpassen aan de wensen en eisen van de consument. Met meer beleving en slim gecombineerd met bijvoorbeeld meer horeca en vermaak. Mijn ervaring is dat die samenwerking echter niet altijd vanzelfsprekend is. Vaak ervaren de onderliggende partijen niet voldoende begrip voor elkaars standpunten en belangen. Bijvoorbeeld op het gebied van delen van informatie over de gang van zaken of het inbouwen van meer flexibiliteit in de afspraken tussen belegger en ondernemer/huurder.”
___________________________________________________________________________________________________
Wilt u beter in staat zijn om strategische en financiële vastgoedbeslissingen te nemen? Voorkom missers door het opstellen van een doordacht financieel plan voor uw vastgoedportefeuille. Na deze cursus beoordeelt u zelf de financiële positie van uw projecten, overtuigt u externe financiers en kent u de financieringsbehoefte. Korte theoretische inleidingen worden gevolgd door aansprekende praktijkopdrachten. Lees verder…
___________________________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen