Beleggingsondernemingen zien MiFID als kans

Beleggingsondernemingen zijn over het algemeen transparant in hun communicatie naar beleggers en hebben de eisen van MiFID verwerkt in hun beleidsdocumenten. Toch zijn er ook belangrijke onderlinge verschillen. MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) wordt door een beperkt aantal beleggingsondernemingen gezien als een kans.

De richtlijn is een van de belangrijkste onderdelen van het beleid van de Europese Unie om meer transparantie en openheid te creëren binnen de markt voor financiële diensten en producten en beleggers beter te beschermen. De beoogde transparantie moet onder meer tot uitdrukking komen in de informatieverstrekking naar klanten.

Beleggingsondernemingen worden geacht om hun cliënten te voorzien van informatie over de manier waarop zij orders uitvoeren en de potentiële belangenconflicten die zich kunnen voordoen in de dienstverlening aan de cliënten. Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat beleggingsondernemingen in het algemeen transparant zijn in hun communicatie naar beleggers en de eisen van MiFID hebben verwerkt in hun beleidsdocumenten.

KPMG heeft de ‘order execution’ en ‘conflict of interest’ beleidsdocumenten van bijna 60 beleggingsondernemingen onderzocht. MiFID onderscheidt drie typen klanten: professionele beleggers, niet professionele beleggers en de in aanmerking komende tegenpartijen. MiFID eist vooral beleid voor de eerste twee groepen. Ruim veertig procent van de policies gelden voor zowel professionele als niet-professionele beleggers.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism Banning Advocaten

Gerelateerde artikelen