Beleggers willen uitvoerige dialoog met accountant in jaarvergadering

Wie controleert de controleur? Bij beursfondsen willen aandeelhouders graag duidelijkheid van accountants over hun bevindingen. Maar dan moeten die wel zinnige antwoorden geven en geen standaardteksten herkauwen.

Dat meldt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

Om de wens van beleggers over te brengen heeft de VEB namens beleggers een brief aan zes grote accountantsorganisaties gestuurd. Daarin maakt de vereniging bekend in de komende reeks aandeelhoudersvergaderingen nadrukkelijk de dialoog te zoeken met de accountant.

De VEB zal komend seizoen vragen stellen over de omvang van de controle, de schattingen en prognoses van het management, het corporate governance verslag maar ook over de toenemende pensioenenproblematiek.

Vorig jaar is gebleken dat accountants te weinig uitleg geven aan de aandeelhoudersvergadering. Dit geldt zelfs voor de accountants die van het bestuur van de vennootschap de ruimte krijgen om uitleg te geven.

Vasthangende plaat
Zo probeert de accountant veelal te volstaan met het ‘herkauwen’ van de controleverklaring zonder dat inhoudelijk op relevante vragen wordt ingegaan. Een dergelijke houding draagt niet bij aan de informatie-uitwisseling en discussie op de aandeelhoudersvergadering, stelt de VEB.

De VEB wil dat de accountant daadwerkelijk functioneert als vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer. Daarbij dient de accountant de financiële verslaggeving te controleren – niet uitsluitend voor de onderneming – maar voor de buitenwereld: de gebruiker van de jaarrekening, waaronder beleggers.
 
De accountant zal zich tijdens de aandeelhoudersvergadering moeten verantwoorden voor zijn controle jegens de gebruiker van de jaarrekening. De verklaring van de accountant dient zekerheid te verschaffen, zodat de interne en externe stakeholders (waaronder beleggers) van de onderneming op basis van de jaarrekening tot gedegen besluitvorming kunnen overgaan.

Bron: VEB

Gerelateerde artikelen