Belastingverhoging bedreigt dertig procent familiebedrijven

Afschaffing BOR en DSR fnuikt opvolging en kost banen en innovatie.

Familiebedrijven verwachten grote financiële gevolgen als de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) worden afgeschaft. Volgens onderzoek van KPMG is de toekomst van drie op de tien bedrijven in gevaar als er een verhoging komt van de belasting bij het erven of schenken van een bedrijf. Daarnaast verwacht de helft van de bedrijven een negatieve impact op werkgelegenheid en innovatie.

Met de huidige regels gelden bepaalde voordelen bij de overdracht van een bedrijf. Zo hoeft er bijvoorbeeld minder aan erfbelasting te worden betaald als de eigenaar van het familiebedrijf komt te overlijden. Het ministerie van Financiën oordeelde dat de regeling vermogensongelijkheid in de hand werkt. Ook het Centraal Planbureau was kritisch.

KPMG deed samen met FBNed, de vereniging van familiebedrijven, en de Stichting Familie Onderneming onderzoek onder ruim tweehonderd familiebedrijven. Bij het versoberen van de overdrachtsvoordelen, of het helemaal afschaffen ervan denkt een kwart van de bedrijven tot gedwongen verkoop over te moeten gaan.

Volgens KPMG lijkt de aanname van Financiën dat een meerderheid van de familiebedrijven over voldoende privévermogen beschikt om het wegvallen van de vrijstelling op te kunnen vangen een onjuiste. Nog geen vijfde van de bedrijven zou de belastingen uit eigen zak kunnen betalen. De rest zal dit voor een deel uit de onderneming gaan financieren. “Dit zorgt voor financiële druk, gedwongen kostenbesparingen en een afname van investeringen”, aldus KPMG.

Bijna 80 procent van de ondernemingen is volgens KPMG van plan om in de komende tien jaar de aandelen of een deel daarvan over te dragen aan de volgende generatie. “De mogelijke afschaffing van de BOR en de DSR zorgt voor een toename van de belastingdruk van 3,4 procent naar 41,5 procent bij overdracht van de onderneming. Dat gegeven baart veel familiebedrijven grote zorgen”, zo klinkt het.

Het ministerie van Financiën schat de extra inkomsten door eventuele afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling op 400 miljoen euro. Volgens John Fentener van Vlissingen, oprichter en voorzitter van Stichting Familie Onderneming, levert de wijziging onder de streep niets op. “Afschaffing betekent minder btw-inkomsten, minder vennootschapsbelasting en ongeveer 90.000 minder arbeidsplaatsen.”