Belastingplannen: geen aanpassingen werkkostenregeling

De belastingplannen van de belangrijkste politieke partijen leiden niet tot forse aanpassingen van de werkkostenregeling, laat staan dat voorgesteld wordt de werkkostenregeling af te schaffen. Dat blijkt uit onderzoek van de Adviesgroep Loon- & Premieheffing van BDO.

Vergoeden reiskosten
Wel stellen enkele partijen voor de regeling voor het vergoeden van reiskosten aan te passen. Een beperking van de mogelijkheden om reiskosten van werknemers te vergoeden zou er toe kunnen leiden dat het forfait van 1,4% (2013: 1,6%) wordt verhoogd. Een enkele partij wil het gebruik van de fiets stimuleren. Dat zou kunnen leiden tot een kleine verlaging van het forfait.
 
Nog minder dan anderhalf jaar en de werkkostenregeling is voor iedere werkgever een gegeven. Elk moment verwacht BDO de evaluatie van de werkkostenregeling. Mogelijk leidt die ook nog tot een beperkte aanpassing. Forse wijzingen verwacht BDO niet.

Bron: BDO

Gerelateerde artikelen