Belastingdienst verlengt schuldregeling ondernemers

Fiscaal minimumtarief voor multinationals nog niet in 2023
Tot 1 april mogelijkheid om belastingschulden te schrappen.

De Belastingdienst verlengt de coulante houding jegens ondernemers met een half jaar. Wie belastingschulden niet kan opbrengen, krijgt tot 1 april de kans om de schulden te saneren. Een voorwaarde is dat de ondernemers met alle schuldeisers een saneringsakkoord moet hebben gesloten.

In een saneringsakkoord hebben ondernemers met schulden afspraken gemaakt met schuldeisers over de maximale aflossing op de vorderingen. Gebruikelijk is dat de Belastingdienst het dubbele percentage eist aan aflossingen van wat andere crediteuren ontvangen. Maar de fiscus neemt tot 1 april genoegen met hetzelfde percentage van wat aan andere schuldeisers wordt afbetaald. Daardoor hebben ondernemers ruimte om iets meer af te lossen aan andere schuldeisers, wat de kans op een saneringsakkoord groter maakt. De hoop is dat hierdoor minder bedrijven failliet zullen gaan.

Besloten vennootschappen en andere rechtsvormen moeten zelf een schuldsaneringsakkoord zien te sluiten met hun crediteuren. Zodra dit akkoord er is, kunnen ondernemers een verzoek indienen bij de Belastingdienst om een deel van de belastingschulden kwijt te schelden.

Gerelateerde artikelen