Belastingdienst gaat BTW-schulden controleren

De Belastingdienst heeft aangegeven de komende tijd intensief te gaan controleren op BTW-schulden bij ondernemers. Deze controle vindt plaats door middel van een vergelijking van de aangifte omzetbelasting en de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.

In de praktijk komt het vaak voor dat achteraf blijkt dat er nog sprake is van verschuldigde BTW. Ondernemers komen hier meestal achter door middel van een vergelijking van de aangifte omzetbelasting met de balanspositie omzetbelasting in de jaarrekening. Veel ondernemers dienen dan ook binnen drie maanden na afloop van het jaar een aanvullende aangifte omzetbelasting (suppletieaangifte) in om de openstaande BTW-schulden over het voorafgaande jaar alsnog te voldoen.

Ondernemers zijn sinds 1 januari 2012 verplicht openstaande of nog te ontvangen BTW over de afgelopen vijf jaren direct na ontdekking te melden door middel van een suppletieaangifte. Bij bedragen van € 1.000 of minder kan de suppletieaangifte achterwege blijven en kan de openstaande of nog te ontvangen BTW worden gemeld in de eerstvolgende reguliere aangifte omzetbelasting.

Het formulier suppletieaangifte kan worden gedownload op de site van de Belastingdienst. Het niet melden en corrigeren van BTW-schulden leidt bij controle door de Belastingdienst tot het opleggen van boeten.

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen