Belastingadviseurs kritisch over verplichtstelling elektronisch berichtenverkeer met Belastingdienst

Het Register Belastingadviseurs heeft kritisch gereageerd op het wetsvoorstel dat burgers en bedrijven verplicht om via elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst te communiceren.

“Aan de verplichting van elektronisch berichtenverkeer kleven de nodige veiligheidsrisico’s. Hoe gaan we om met belastingplichtigen die niet digitaal zelfredzaam zijn en dus hulp inschakelen van een derde”, vraagt Wil Vennix, voorzitter van Het Register zich af. Bovendien meent hij dat de meerderheid van de berichtenboxen nog niet gepersonaliseerd is. Daarnaast zou de voorgestelde ingroeiperiode van één jaar voor iedere nieuwe berichtenstroom “te kort” zijn. 
Het Register stelt dat ruim één op de zes Nederlanders niet digitaal zelfredzaam blijkt te zijn. Zij zullen daarom hulp moeten aanvragen bij derden. Volgens Het Register schuilt hierin een risico op misbruik. Het wetsvoorstel bevat de mogelijkheid om groepen uit te zonderen van de verplichting. Uit de Memorie van Toelichting blijkt echter dat deze bepaling niet primair bedoeld is om groepen op basis van hun digitale vaardigheid uit te zonderen. Het kabinet kiest ervoor om minder zelfredzame personen te ondersteunen bij het nakomen van de verplichtingen. Dit zou volgens het kabinet bijdragen aan zelfredzaamheid in de toekomst. Daarnaast wijst het kabinet erop dat het internetgebruik onder ouderen sinds 2005 stevig is toegenomen. In 2014 werd ruim 90 procent van de aanvragen en mutaties op het vlak van toeslagen elektronisch gedaan. 
De beroepsvereniging voor belastingadviseurs wijst er daarentegen op dat slechts 10 procent van de 15 miljoen berichtenboxen gepersonaliseerd is. Hieruit concludeert het Register dat circa 90 procent van de belastingplichtigen geen notificatie ontvangen van het plaatsen van een bericht in de berichteninbox. De beroepsvereniging vreest dan ook dat dit in veel gevallen zal leiden tot termijnoverschrijdingen, omdat berichten niet (tijdig) worden gelezen. Daarom wil Het Register ook dat de ingroeiperiode in ieder geval langer is, zolang niet iedereen zijn of haar eigen berichtenbox heeft voorzien van een notificatiemogelijkheid. 
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën verwacht met de verplichtstelling jaarlijks 60 miljoen euro te besparen. 

Gerelateerde artikelen