Belangrijke wijzigingen 30%-regeling per 2013

Sinds 1 januari 2012 is de 30%-regeling verscherpt. Of de verscherpte regeling EU-proof is, moet nog blijken. Met name de voorwaarde van de 150 kilometerzone ligt onder vuur. Ook is het van belang dat u ook bij nabetalingen optimaal gebruik maakt van de belastingvoordelen.

Hierover bericht Grant Thornton.

Onder de 30%-regeling kunt u ingekomen of uitgezonden werknemers onder voorwaarden en voor de duur van maximaal 8 jaar een belastingvrije vergoeding verstrekken voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst (30 procent van het loon kan belastingvrij worden vergoed).

Vraagtekens bij 150 kilometerzone
Om gebruik te maken van de 30%-regeling, moet uw werknemer onder andere zijn geworven van buiten een 150 kilometerzone rondom Nederland. Deze voorwaarde heeft veel stof doen opwaaien. Rechters lijken namelijk twijfels te hebben of de 150 ‘kilometerzone eis’ wel EU-proof is. De Hoge Raad buigt zich hier momenteel over. Met name voor wervingen uit Duitsland en België is dit een cruciaal geschil.

Versoepeling terugkerende expats
Maakt een ingekomen werknemer gebruik van de 30%-regeling en wordt deze werknemer voor een bepaalde periode uitgezonden naar het buitenland? Dan heeft dit voor hem/haar gevolgen bij terugkeer naar Nederland. Werknemers die in de afgelopen 24 maanden meer dan 8 maanden in Nederland of binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben gewoond, komen namelijk niet in aanmerking voor de 30%-regeling.

Voor expats die uit Nederland zijn vertrokken en opnieuw worden geworven door een Nederlandse werkgever, is deze regeling nu versoepeld. Als zij namelijk bij een eerdere (eerste) tewerkstelling in Nederland van buiten de 150 kilometerzone zijn geworven én niet meer dan 8 jaar vóór de nieuwe tewerkstelling in Nederland zijn begonnen, dan is de 150 kilometertest niet van toepassing.

Beperking op nabetalingen
De looptijd van de 30%-regeling eindigt uiterlijk op de laatste dag van het loontijdvak ná de maand waarin u de dienstbetrekking met uw werknemer heeft beëindigd. Dit betekent dat u de 30%-regeling niet langer kan toepassen op nabetalingen (vakantiedagen, bonussen, aandelenopties, et cetera), tenzij u deze betaalt vóór het einde van de looptijd.

Deze bepaling is een aanzienlijke beperking voor de toepassing van de 30%-regeling op dergelijke (na-) betalingen. Maak daarom een goede planning zodat u geen belastingvoordelen voor uw werknemer mist. Wij vragen ons overigens af of deze nieuwe regeling niet in strijd is met de reeds bestaande jurisprudentie die de 30%-regeling wel toelaat op nabetalingen.

Update salariscriteria 2013
Naast alle overige voorwaarden, moet uw werknemer ook voldoen aan de salariscriteria om gebruik te kunnen maken van de 30%-regeling. Het volgende minimale fiscaal jaarloon geldt voor 2013:
– reguliere werknemers: 35.770 euro;
– post-doctoralen/jonge masters: 27.190 euro.
– Voor wetenschappers/artsen in opleiding aan kwalificerende instellingen geldt geen norm.

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen