Belangrijke ontwikkelingen in BTW-positie holdings

Het btw-aftrekrecht van holdings ligt al enige tijd onder vuur bij de Belastingdienst. Hierover bericht Mazars.

Dat de Belastingdienst een kritische houding inneemt over het btw-aftrekrecht van holdings, is al enige tijd bekend. De Belastingdienst neemt voornamelijk strikte standpunten in over:
– het btw-aftrekrecht van een holding in geval mede sprake is van zogenaamde ‘niet-economische handelingen’;
– de wijze waarop het pro rata (de mate van btw-aftrek op algemene kosten) moet worden bepaald indien een holding tevens rentebaten ontvangt; en
– de mogelijkheid om een holding te voegen in een btw-fiscale eenheid, met name gelet op de daarvoor vereiste economische verwevenheid.
Op 16 juli 2015 heeft het Europese Hof van Justitie een beslissing genomen over het recht op btw-aftrek van een holding, wanneer zij kosten maakt voor de aankoop van een deelneming. Gelet op deze uitspraak van het Hof, kan een eventueel strikt standpunt van de Belastingdienst ten aanzien van de ‘niet-economische handelingen’ van holdings in veel situaties worden bestreden, hetgeen in het voordeel van belastingplichtigen is.
Hoewel de beslissing van het Hof betrekking had op (kosten in verband met) de aankoop van aandelen, kan deze beslissing ook betekenis hebben voor (geheel) andere situaties. De praktijk zal echter moeten uitwijzen wat de reikwijdte van de uitspraak is.
Op de website van Mazars leest u u welke belangrijke situaties onderscheiden kunnen worden voor holdings die niet zijn gevoegd in een btw-fiscale eenheid. 

Volledige update van alle BTW-actualiteiten in 1 dag
Bent u een ambitieuze accountant? Bent u continu op zoek naar tips en actualiteiten op het gebied van BTW? Wilt u geld besparen voor uw klanten? Volg dan de eendaagse cursus BTW actualiteiten en breng direct uw praktijk op een hoger niveau. Meld u direct aan.

 

 

Gerelateerde artikelen