Belang van financiële communicatie neemt toe

fallback
Contacten met belangrijkste doelgroepen worden geïntensiveerd. Belang van financiële communicatie neemt toe door invoering nieuwe boekhoudregels. Bijna alle Nederlandse bedrijven met een AEX- of Midcap-notering verwachten dat het belang van financiële communicatie en public relations toeneemt door de invoering van de nieuwe Europese boekhoudregels in 2004 en 2005. De toenemende financiële transparantie heeft de grootste impact op het werk van IR- en PR-afdelingen. Meer dan de helft van de ondernemingen gaat extra investeren in financiële communicatie. Dit blijkt uit een afstudeeronderzoek voor de opleiding communi-catie van de Christelijke Hogeschool Ede, uitgevoerd door Steffart Buijs.

Vanaf 2005 moeten beursgenoteerde bedrijven hun financiële cijfers rapporteren volgens de nieuwe Europese boekhoudregels, de International Financial Reporting Standards (IFRS, voorheen IAS). Deze nieuwe boekhoudregels hebben veel weg van de Amerikaanse boekhoudmethode maar verschillen op cruciale onderdelen van de Nederlandse regelgeving. De verschillen zijn dusdanig dat de winst van Nederlandse bedrijven onder IFRS waarschijnlijk tientallen procenten zal verschillen van de winst zoals die volgens de huidige, Nederlandse boekhoudmethode wordt berekend. Dit blijkt wanneer de financiële gegevens van elf beursgenoteerde bedrijven naast elkaar worden gelegd, die zowel volgens de Nederlandse als Amerikaanse boekhoudmethode (die dus veel weg heeft van IFRS) rapporteren. Gemiddeld valt de winst volgens de Amerikaanse regels 66% lager uit.

Toenemende transparantie
Public Relations- en Investor Relations-functionarissen verwachten dat het verschil in winst onder IFRS aanmerkelijk kleiner zal zijn: maximaal 20%. De helft van de respondenten geeft aan niet te weten hoe groot het verschil zal zijn. Desondanks verwacht 64% dat het winstverschil de beurskoers zal beïnvloeden. Financiële communicatie zal door invoering van IFRS belangrijker worden, denken vrijwel alle onderzochte bedrijven. De respondenten geven aan dat dit veroorzaakt wordt door de toenemende financiële transparan-tie en omdat bedrijven internationaal gezien beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Ook de nieuwe manier van waarderen speelt een rol. Door de invoering van de fair value waardering treden sneller schommelingen op in het resultaat waardoor ondernemingen vaker en sneller een verklaring moeten afgeven over het hoe en waarom van opvallende winstfluctuaties.

Ophef over winstverschillen
Dat winstverschillen door invoering van een nieuwe rekenmethode tot veel commotie kunnen leiden, bleek toen Ahold in 2001 overstapte op de Amerikaanse boekhoudregels. Vergeleken met de Nederlandse regels viel de winst van Ahold zo’n 90% lager uit; de financiële wereld eiste een verklaring. CFO Michiel Meurs werd op het matje geroepen en moest tijdens een inderhaast belegde conference call aan beleggers, pers en analisten uitleggen hoe het nu precies zat. In de maanden die volgden, daalde de aandelenkoers met 60%. Als het aan de IR- en PR-functionarissen ligt, worden de contacten met de belangrijkste financiële doelgroepen geïntensiveerd. De reden hiervan is dat bedrijven er alles aan willen doen om onduidelijkheden tijdens de overgang naar IFRS te voorkomen. Ook het vermijden van negatieve publiciteit is een belangrijk argument.

Over de onderzoeker
Steffart Buijs (1976) is in het dagelijks leven werkzaam als communicatie adviseur bij een middelgroot PR-adviesbureau. Hij studeerde in juli af op de vraag of en in hoeverre de invoering van de nieuwe Europese boekhoudregels, de International Financial Reporting Standards, de financiële PR en communicatie van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zal beïnvloeden. Hij werd tijdens zijn afstuderen begeleid door drs A.W. van Vugt, docent communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede.