Beheer participaties

Het kabinet overweegt het beheer over de participaties in financiële instellingen op termijn buiten het ministerie van Financiën te plaatsen. Daarvoor wordt dan een nieuw orgaan met een eigen bestuur opgericht.

Na het uitbreken van de kredietcrisis heeft de staat aandelen genomen in Fortis Bank Nederland, ABN AMRO en ASR Verzekeringen. Ook zijn er achtergestelde leningen verstrekt aan ING, AEGON en SNS Reaal. Het beheer van deze participaties is op dit moment de verantwoordelijkheid van een apart bureau binnen het ministerie van Financiën, Bureau Financiële Instellingen.

Daardoor kan de minister van Financiën zich in de Tweede Kamer optimaal verantwoorden. Uitgangspunt is zakelijk aandeelhouderschap waarbij de overheid niet op de stoel zit van het bestuur van de ondernemingen.

De minister van Financiën is daarnaast ook verantwoordelijk voor het beleid voor de financiële markten als geheel. Om onduidelijkheid te voorkomen, gaan er stemmen op om het beheer over de individuele ondernemingen buiten het ministerie van Financiën te plaatsen.

De minister ziet dat dit voordelen kan bieden. Die voordelen spelen vooral als de financiële betrokkenheid van de overheid bij financiële instellingen meer het karakter krijgt van beheer en afstoten in plaats van toetreden en stabilisatie. Daartoe kan het beheer bij wet worden opgedragen aan een nieuw orgaan met een eigen bestuur.

Nu ligt het dominante karakter nog op ontwikkeling en stabilisatie. Daarom ligt het voor de korte termijn voor de hand het beheer binnen het ministerie van Financiën te handhaven.

Gerelateerde artikelen