Begin de datarevolutie nu!

De toenemende rol van big data vereist open datastandaarden voor een toekomstgericht compliance- en rapportageproces.

Een blog over finance, AI, en de datarevolutie.

Het internationale Institute of Management Accountants (IMA) publiceerde in juni het rapport 'Digital Transformation: Business Reporting in the Fourth Industrial Revolution' (pdf). Ik had het geluk dat ik mee mocht schrijven aan dit rapport, en dat zette me aan het denken over hoe we werken, wat dit betekent voor bedrijven, en over hoe technologieën als AI, machine learning en cloudsoftware het leven van werknemers zoveel makkelijker kan maken, zodat ze tijd overhouden om andere waardevolle zaken op te pakken.

Door Liv Watson. Zij is Senior Director Strategic Customer Initiatives bij Workiva en was tot voor kort voorzitter van het Technology Trends Subcommittee van de IMA.

Een schets van de huidige situatie: overheidsinstanties en andere toezichthoudende instanties staan steeds meer onder druk om de kosten die gepaard gaan met het compliance-proces drastisch te verlagen. Enerzijds om gunstige omstandigheden voor economische groei te creëren, anderzijds om operationele kosten te verlagen die van oudsher worden gedragen door financiële afdelingen die ook steeds meer moeten doen met minder geld.

Wat dat betekent voor bedrijven, die aan deze instanties moeten rapporteren, is dat hun compliance- en rapportageprocessen, voorwaarden waaraan vaak gerefereerd wordt als onderdeel van de vierde Industriële Revolutie, genoodzaakt zijn te transformeren. Een ontwikkeling die in het licht van de huidige coronacrisis alleen maar urgenter wordt.

Datarevolutie

Financiële afdelingen moeten voor deze transformatie vooral kijken naar mogelijkheden op het gebied van cloudoplossingen, open data standaarden en automatisering, om vertragingen in het rapportage- en complianceproces effectief aan te pakken. Om deze omslag te kunnen maken is een door technologie gedreven aanpak nodig, met een focus op data. Zo kunnen activiteiten gemonitord worden, komt data breder beschikbaar en wordt computerkracht ingezet om controles uit te voeren, bestanden bij te werken en processen te automatiseren en verbeteren.

Het onderzoek liet voor mij vooral heel goed zien hoe belangrijk het is dat we een datarevolutie starten. Daarbij moeten we beginnen bij de basis: de infrastructuur. Bijvoorbeeld door een wereldwijd taxonomieregister op te zetten, met een bijbehorend, open taxonomie-innovatieplatform. Bedrijven en hun stakeholders zijn afhankelijk van betrouwbare, toegankelijke, computer-ready data die geschikt is voor audits. Dat kan alleen als we open datastandaarden gebruiken, zodat we repetitieve en eenvoudige taken kunnen automatiseren. Medewerkers krijgen op die manier meer tijd om zich op de strategische onderdelen van hun taken te richten. Om dit mogelijk te maken is het tevens van groot belang, vooral voor bedrijven die zich op het internationale toneel begeven, dat de belangrijkste financiële, niet-financiële en andere vormen van externe rapportages accuraat, compleet, consistent en doeltreffend zijn.

Data voor morgen, niet over gisteren

Niemand kan ontkennen dat het huidige ecosysteem met regelgevende data (RegData) te gefragmenteerd is en uit verschillende niveaus met talloze variabelen bestaat: verschillende dataformats, manieren van indienen, data definities voor algemene elementen, bedrijfsregels, toegangscontroles en validatiemethodes voor vergelijkbare rapportage-elementen over verschillende formulieren en regelgevers. Met zo'n enorme hoeveelheid variabelen en complexiteiten, is het niet verwonderlijk dat bedrijven reikhalzend uitkijken naar technologische oplossingen om workflows te stroomlijnen!

Financiële afdelingen horen nu op het punt beland te zijn, waar ze het verleden achter zich kunnen laten en door kunnen pakken naar de toekomst, met een gedegen plan van aanpak voor technologische implementaties. Zo wordt het compliance- en rapportageproces transparanter, innovatiever én dynamischer, zodat organisaties flexibeler in kunnen spelen op uitdagingen van de toekomst.

Onmisbaar zijn hierbij professionals die de toegevoegde waarde van AI en de rol daarvan in het dataproces inzien.

Gerelateerde artikelen