Beeld van de arbeidsmarkt strookt niet met de werkelijkheid

Hoewel het aantal vacatures explosief groeit, is slechts de helft van de werknemers en werkzoekenden positief over de kansen op de arbeidsmarkt.

Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Job Confidence Index van Pagegroup.

Volgens onderzoek van het CBS nam het aantal werklozen in Nederland de afgelopen maanden gemiddeld met dertienduizend mensen per maand af. Onder 45-plussers, de groep die de afgelopen jaren het lastigst aan een nieuwe baan kwam, daalde het aantal werkzoekenden het sterkst. Het totale aantal werkzoekenden in Nederland staat op dit moment op 510.000, wat neerkomt op 5,7 procent van de beroepsbevolking.

De aantrekkende arbeidsmarkt in Nederland staat niet op zichzelf. In de gehele Europese Unie neemt het aantal banen toe. Sinds het dieptepunt van de crisis, in de zomer van 2013, zijn er volgens de laatste cijfers van de Europese Commissie inmiddels weer 7,9 miljoen arbeidsplaatsen bijgekomen. Met 223 miljoen werkende Europeanen is het totale aantal banen weer op hetzelfde niveau als voor de economische crisis.

Beeldvorming 
Ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt en een dalend aantal werklozen, is het met het vertrouwen van de mensen in de arbeidsmarkt aanzienlijk slechter gesteld. Iedere drie maanden peilt PageGroup, de moederorganisatie van onder meer Page Personnel en Michael Page, het vertrouwen van de beroepsbevolking in hun eigen carrière, de banenmarkt en de economie in het algemeen. Uit dit onderzoek blijkt dat slechts de helft van de werknemers en werkzoekenden vindt dat de arbeidsmarkt aantrekt.

Joost Fortuin, directeur van Page Personnel Nederland: “Dat het vertrouwen van mensen fors lager ligt dan dat je op grond van de feiten en cijfers mag verwachten, hangt sterk samen met de wijze waarop media verslag doen van economische en arbeidsmarkt gerelateerde zaken. Ontslagrondes bij grote banken als ING en de Rabobank, en de sluiting van winkelketens als MS Mode en V&D worden breed uitgemeten in de media. En dat is wat de mensen bijblijft.”

Grote behoefte aan talent 
Fortuin zelf is een stuk positiever: “Wij zien het aantal vacatures enorm toenemen. Kijk bijvoorbeeld naar de bouwsector. Daar was het jarenlang kommer en kwel. Maar dankzij de aantrekkende economie en lage rentestand zit de vastgoedmark enorm in de lift. En dat geldt eveneens voor de meeste andere sectoren. Er is zelfs zoveel vraag naar goede kandidaten, dat er weer een schaarste dreigt te ontstaan. Kortom, op basis van de feiten en cijfers is een groter vertrouwen gerechtvaardigd.”

Bron: PageGroup

Gerelateerde artikelen