Bedrijven zien belasting betalen als duurzaam beleid

Veertig grote bedrijven scharen zich achter de Tax Governance Code.

Meer dan veertig grote Nederlandse internationaal opererende concerns omarmen de nieuwe Tax Governance Code die VNO-NCW heeft gepresenteerd. Daaronder ook twintig van de 25 AEX-bedrijven. Ook enkele prominente niet-beursgenoteerde coöperaties en familieondernemingen omarmen de nieuwe code. De komende tijd gaan meer ondernemingen aansluiten, is de verwachting.

De code heeft zes belangrijke punten

1. Er wordt een duidelijke belastingstrategie en -principes gepubliceerd. Belastingen zijn een bijdrage aan de samenleving en een middel voor sociaaleconomische cohesie, duurzame groei en welvaart op de lange termijn.
2. Er is een duidelijke governance structuur met de board in de hoofdrol en bijvoorbeeld audits op de naleving. Belastingen zijn een essentieel onderdeel van MVO.
3. Fiscale naleving; de deelnemers houden zich niet alleen aan de letter maar ook aan het doel en de strekking van de (lokale) belastingwetten.
4. De structuur van de onderneming wordt bepaald door commerciële overwegingen, die passen bij de bedrijfsactiviteiten (met reële aanwezigheid). Er wordt geen gebruik gemaakt van belastingparadijzen voor belastingontwijking.
5. De relatie met (lokale) belastingautoriteiten is gestoeld op wederzijds respect, transparantie, vertrouwen en constructieve samenwerking.
6. De onderneming publiceert over alle afgedragen belastingen per land, en bijvoorbeeld ook over het gebruik van tax-incentives.

Volgens Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW, zien bedrijven belasting betalen als een belangrijke bijdrage aan de samenlevingen die hun bestaan mogelijk maken. “De grote meerwaarde van deze nieuwe code is dat het gaat leiden tot veel meer transparantie over het fiscale gedrag en de belastingen die bedrijven afdragen.”

“Maar bijvoorbeeld ook welke tax-incentives ze gebruiken. Transparantie is een absolute voorwaarde voor het krijgen en houden van vertrouwen. Dat vertrouwen is essentieel, omdat bedrijven een cruciale rol spelen als motor van de economie en in het oplossen van de grote vraagstukken in onze samenleving.”

Volgens Thijssen helpt transparantie over de belastingpositie van bedrijven ook in het vergroten van het vertrouwen in het belastingstelsel. “Internationaal is deze stap echt uniek. Wij kennen geen andere landen die dit zo doen. We lopen daarmee voorop en deze groep bedrijven toont leiderschap en zet een prachtige extra stap waar ik trots op ben.”

Inbreng van belastingexperts en wetenschappers

De nieuwe Code is opgesteld met ondernemingen die samen een groot deel van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven vertegenwoordigen. Er is daarbij gebruik gemaakt van onder meer inbreng vanuit de vakbeweging, NGO’s, belastingexperts en wetenschappers. Bij het opstellen golden bestaande initiatieven (zoals de B-Team Responsible Tax Principles en de Global Reporting Initiative) als ondergrens.

De nieuwe Code is volgens VNO-NCW ambitieuzer, bijvoorbeeld waar het gaat om het inzichtelijk maken van alle belastingafdrachten per land. Maar ook over het gebruik van tax-incentives en dat geen gebruik wordt gemaakt van zogenaamde belastingparadijzen voor belastingontwijking.

VNO-NCW stelt dat met de Code een helder en transparant systeem ontstaat waarin toezicht op belastingbeleid en het afleggen van verantwoording duidelijk gewaarborgd is. De code gaat -net als de bekende corporate governance code- uit van het ‘comply or explain’-principe.

Hiermee leggen bedrijven verantwoording af als ze niet of nog niet kunnen voldoen aan elementen uit de code. Hierdoor kunnen stakeholders in dialoog met bedrijven en krijgen journalisten en andere geïnteresseerden veel beter inzicht in de fiscale positie van ondernemingen en de bijdrage die zij leveren aan de samenlevingen waar ze actief zijn.

Gerelateerde artikelen