Bedrijven zetten finance professionals onder druk

Ruim een derde van de finance professionals ervaart druk om winsten te tonen. Zij worden betrokken bij winststuring en voelen daarbij rolconflicten. 11 procent ervaart de heersende bedrijfscultuur als egoïstisch en 10 procent kan niet zelf prioriteiten stellen. De motivatie van de controller wordt hiermee zodanig aangetast, dat sommigen verwachten binnen twee jaar van werkgever te veranderen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van NBA-VRC en Robert Walters, gehouden onder bijna 400 accountants in business en registercontrollers.

Van alle finance professionals wordt 36 procent geconfronteerd met winststuring. Bijvoorbeeld door belangrijke uitgaven uit te stellen, winst te verdelen tussen werkmaatschappijen of verkopen te versnellen. Jan Bouwens, hoogleraar Accounting aan de Universiteit van Tilburg en verantwoordelijk voor het onderzoek: “Een finance professional werkt eerder aan winststuring mee als hij een sterke verbondenheid voelt met het bedrijf, of als hij kan rekenen op een winstafhankelijke beloning. Bij de helft van de respondenten hangt (een deel van) het salaris direct samen met het bedrijfsresultaat. Binden we zo niet de kat op het spek?”

Controllers die belang hechten aan de gedragscode van hun bedrijf of van hun beroepsorganisatie zullen minder snel overgaan tot winststuring. Winstdruk en de aanwezigheid van een egoïstische werksfeer zijn redenen voor controllers om op zoek te gaan naar een andere werkgever. Beroepsorganisatie NBA is eerder gestart met verplichte ethiekcursussen, om finance professionals weerbaarder te maken tegen druk vanuit de werkgever.

25 procent wil van baan wisselen
Als finance professionals er fors in salaris op vooruitgaan willen ze direct van baan wisselen, zo blijkt uit het onderzoek. In de huidige arbeidsmarkt is de mobiliteit echter beperkt, aldus Bob van Ginkel, associate director Robert Walters Amsterdam.
______________________________________________________________________________

Opleiding Controller in een Week
Gaat u werken als controller of bent u controller maar u heeft nog geen specialistische opleiding tot controller gevolgd? De animo is groot voor deze intensieve opleiding.
Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

_______________________________________________________________________________

“Er is maar een kleine groep high potentials die gemakkelijk doorstroomt binnen de bestaande organisatie of daarbuiten. De grote meerderheid van finance professionals wisselt alleen van organisatie bij een aanzienlijke premie (verbeteren van salaris, work-life balance, opleidings- en of doorgroeimogelijkheden). Deze premie is lastig te verkrijgen bij het oriënteren op de arbeidsmarkt, en dus zit een grote groep finance professionals onnatuurlijk lang in hun huidige positie. Vaak belemmert dit ook de doorstroming van junior talent, wat de grotere mobiliteit onder jonge finance professionals verklaart: zij wisselen bij uitblijven van doorgroeimogelijkheden gemakkelijker van organisatie. De risico’s bij het wisselen van organisatie zijn voor deze groep dan ook kleiner dan iemand met meer dienstverbandjaren en hogere vaste lasten.

Wordt de finance professional gedwongen van baan te wisselen, dan is in toenemende mate het accepteren van een gelijk of lager salaris noodzakelijk. De tendens is dat jonge finance professionals steeds vaker alleen willen werken in een organisatie werken waar zij zich prettig voelen; dan maar wat minder geld.”

Salarisontwikkeling positief
Ondanks de crisis ontwikkelt het salaris zich positief. Het basissalaris van de finance professional ligt rond 96.000 euro (2012: 94.000 euro). De salarisstijgingen vlakken echter af: waar in 2012 de salarissen gemiddeld 3,9 procent hoger werden, beperkt de stijging zich in 2013 tot 2,6 procent.

Nog steeds blijkt dat mannen significant meer verdienen dan vrouwen (circa 5 procent). Zij werken ook meer (contract)uren en werken meer over.

Zzp’ers zoeken vaste baan
Finance professionals die als zzp’er werken, wisselen hun zelfstandigheid graag in voor meer vastigheid: maar liefst 81 procent van hen overweegt een vaste baan. Bob van Ginkel: “Dat komt niet alleen door de slechtere marktomstandigheden. Veel zzp’ers komen er ook achter dat zij liever deel willen uitmaken van een organisatie en een team.”

Over het onderzoek
Het onderzoek werd in opdracht van NBA-VRC uitgevoerd door prof. dr. Jan Bouwens, hoogleraar Accounting aan de Universiteit van Tilburg, in samenwerking met recruitment specialist Robert Walters. De vragenlijst werd ingevuld door 367 respondenten: registeraccountants (RA’s), registercontrollers (RC’s), accountant-administratieconsulenten (AA’s) en studenten.

Gerelateerde artikelen