Bedrijven worstelen met toenemend aantal flexwerkers

Onderzoek van accountants- en adviesbureau EY onder grote Amerikaanse bedrijven laat zien dat het aantal flexwerkers (Giggers) de komende jaren blijft toenemen en dat bedrijven worstelen met het inpassen van deze groeiende groep flexwerkers in hun organisatie. Maar zowel bedrijven als flexwerkers zien ook de voordelen.

Naar een volledig flexibele economie?
Het lijkt niet de vraag of de flexibilisering doorzet, maar hoe hij doorzet. 50% van de onderzochte organisaties rapporteert een forse toename van het aantal flexibele medewerkers in de laatste vijf jaar. Uit het onderzoek blijkt ook dat 40% van de bedrijven meer flexibele medewerkers verwacht in te zetten in 2020. 33% van de bedrijven verwacht zelfs een stijging van 30% of meer in 2020. Deze resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek  in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat er in Nederland inmiddels ruim twee miljoen zelfstandigen zijn. 

Jeroen Caré (Partner en Digital Leader bij EY): ’Wij zien bij onze Nederlandse klanten vergelijkbare ontwikkelingen als bij de Amerikaanse bedrijven uit het onderzoek. Zeker de zeer gewilde digitale experts zijn op zoek naar mooie projecten in plaats van vaste banen. Dit zijn vaak ‘millenials’ en die hebben een totaal andere werkmentaliteit dan de voorgaande generaties. Bedrijven moeten hierop inspelen als zij het digitale talent van de toekomst willen  blijven aantrekken.’
 
Uitdagingen voor bedrijven
Onder meer het stroomlijnen van het aanname proces, invloed van passanten op de organisatiecultuur, talentmanagement en wie binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de flexibele medewerkers zijn uitdagingen waar bedrijven zoeken naar oplossingen. Uiteraard zijn er ook veel voordelen voor bedrijven, zoals het inhuren van expertise die het bedrijf zelf niet heeft, het controleren van de arbeidskosten en opvangen van seizoensinvloeden.
 
Bas Rupert (People Advisory Services EY Nederland): ‘Ik herken deze resultaten uit mijn eigen praktijk. Bedrijven moeten de flexibele schil veel meer onderdeel maken van het personeelsbeleid. Alleen zo zullen zij klaar zijn voor de toenemende groei van het aantal flexwerkers. Dat gaat verder dan flexwerkers inzetten om korte termijn gaten te dichten en vraagt om een lange termijn visie op de omvang en samenstelling van het personeelsbestand. Ik zie steeds meer organisaties juist strategisch gebruik maken van medewerkers met skills die zij zelf niet in huis hebben. Voor deze bedrijven is het belangrijk dat zij extern talent binden aan de organisatie en talent en beloningsprogramma’s hierop aanpassen.’

Wat vinden flexwerkers zelf?
Van de ondervraagde ‘giggers’ vindt 66% dat de voordelen van het flexwerken in het algemeen opwegen tegen de nadelen. Voordelen zijn de flexibiliteit (80%) en de controle (49%). Meest genoemde nadelen zijn de ongelijke behandeling ten opzichte van vaste medewerkers (58%) en 63% maakt zich zorgen over het ontbreken doorbetaling bij vakantie of ziekte. 48% noemt de werkonzekerheid als probleem.

Gerelateerde artikelen