Bedrijven voerden duurzaamheid op tijdens corona

Maar veel bedrijven maken zich zorgen of de doelen wel haalbaar zijn.

Heeft de coronacrisis geleid tot meer of minder aandacht bij bedrijven voor de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties? Uit een online enquête die begin dit jaar is uitgezet blijkt dat bedrijven die zich bezighouden met de zogenaamde SDG’s (sustainable development goals) hun inspanningen niet in de koelkast hebben gezet.

Integendeel, van de honderd bedrijven die meededen aan het onderzoek meldde twee derde dat de inzet het afgelopen jaar is toegenomen. Voor de rest geldt dat dit is gelijk gebleven. Slechts één ondernemer meldt dat de inzet is afgenomen.

De enquête is uitgezet binnen de netwerken van VNO-NCW, MKB-Nederland, DSGC, Groene Groeiers, Global Compact Netwerk Nederland, MVO Nederland, NVB en Social Enterprise NL.

Linda van Beek, directeur van Global Compact Netwerk Nederland en initiatiefnemer van het onderzoek, verbaast het niet: “Verduurzaming en positieve maatschappelijke impact zitten steeds meer in de haarvaten van het Nederlands bedrijfsleven.”

De duurzaamheidsdoelen die het breedst omarmd worden door de deelnemers aan het onderzoek zijn het aanpakken van klimaatverandering, duurzame consumptie en productie en fatsoenlijke banen en economische groei creëren.

Desondanks stelt een groot aantal deelnemers zich zorgen te maken over het behalen van de doelen in Nederland, vooral als het gaat om de SDG’s op het gebied van verduurzaming. Zo heeft 72 procent twijfels over de klimaataanpak, 63 procent over het herstel van ecosystemen en behoud van biodiversiteit en 55 procent over duurzame consumptie en productie.

Met nog maar negen jaar te gaan begint de tijd ook te dringen: de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties lopen van 2015 tot 2030 en bestaan uit zeventien ambitieuze doelen op het gebied van verduurzaming en armoedebestrijding.

De zorgen hangen samen met de inschatting over hoe de rest van het bedrijfsleven omgaat met de duurzaamheidsdoelen. Bijna zestig procent denkt dat het Nederlandse bedrijfsleven hier onvoldoende mee bezig is.

Volgens een nog grotere meerderheid faciliteert de overheid het bedrijfsleven onvoldoende om de duurzaamheidsdoelen te behalen. De meest genoemde belemmering die de deelnemers ervaren als het gaat om hun betrokkenheid bij de duurzaamheidsdoelen is ‘weinig aandacht vanuit klanten’. Ook het gebrek aan een level playing field wegens het ontbreken van wet- en regelgeving breekt ondernemers op.

 

 

Gerelateerde artikelen