Problemen voor bedrijven die energie willen opwekken

Complexe regelgeving, hoge kosten en belangen remmen innovatie.

Bij veel ondernemers is de behoefte om zelf energie op te wekken groot. Vooral bij agrarisch ondernemers en bij MKB’ers op bedrijventerreinen. Maar de plannen worden gedwarsboomd door hoge investeringen, complexe regels en belangen van gemeenten en omwonenden.

Dat signaleert accountants- en advieskantoor Flynth. Vooral op het platteland willen ondernemers tot actie overgaan. Agrarisch ondernemers hebben vaak grote oppervlakte aan grond met ruimte voor bijvoorbeeld een zonnepark of een windturbine, stelt Flynth. Energie opwekken vindt plaats naast de bestaande activiteiten en de grond blijf gewoon eigendom van de boer. “Voor sommige ondernemers is het zelfs een kans om het boerenbedrijf en erf te behouden, wanneer er geen opvolger klaar staat”, schrijft Flynth.

Een andere groeiende groep energieproducten bestaat volgens Flynth uit MKB-bedrijven op bedrijventerreinen. Ook daar is vaak de ruimte voor slimme energienetwerken, energieopslag of het opwekken van duurzame energie.

Maar veel ondernemers worstelen met forse investeringen, zo constateert Flynth. De regelgeving over het zelf opwekken van energie is bovendien aan verandering onderhevig. Zoals de salderingsregeling die op termijn uitgefaseerd wordt en de aangescherpte duurzaamheidseisen voor biomassa. Op bedrijventerreinen spelen ook de versnipperde verantwoordelijkheden en eigendomsverhoudingen mee. Niet altijd is duidelijk waar de verantwoordelijk precies ligt. Daarnaast moeten ondernemers ook rekening houden met de eisen van gemeenten en de belangen van buurtbewoners.