Bedrijven risicomijdend op gebied van innovatieve bedrijfsapplicaties

Onderzoek van Oracle toont aan dat maar 21 procent van organisaties de technologie heeft omarmd om deze zorgen weg te nemen: Platform-as-a-Service.

Oracle presenteert de uitkomsten van het Oracle Cloud Agility-onderzoek en laat zien dat veel bedrijven risicomijdend zijn als het gaat om het ontwikkelen van innovatieve applicaties en diensten, wat hun organisaties op een competitieve achterstand brengt. 
Het onderzoek toont aan dat niet alleen de institutionele risicomijding een factor is. Er zijn ook zorgen over de kosten en tijd die gemoeid zijn met het creëren van nieuwe applicaties en diensten en over een gebrek aan toegang tot de juiste data-inzichten. Daarnaast valt op dat hoewel veel bedrijven wel de mogelijkheden kennen van Platform-as-a-Service (PaaS), er maar weinig ook daadwerkelijk in hebben geïnvesteerd.
 
Het Oracle Cloud Agility-onderzoek ondervroeg 2.263 werknemers werkzaam voor grote, wereldwijde bedrijven en overheidsorganisaties, om inzicht te verkrijgen in zakelijke flexibiliteit in het huidige cloudtijdperk. De resultaten tonen dat bijna een derde (33 procent) van de wereldwijde bedrijven liever geen risico neemt bij het ontwikkelen van nieuwe businessapplicaties. Dit cijfer ligt in werkelijkheid waarschijnlijk nog hoger, omdat 24 procent van de respondenten aangeeft niet te weten hoe risicomijdend hun bedrijf is als het aankomt op ontwikkeling van nieuwe applicaties. 
 
De resultaten zijn verrassend, omdat de proefpersonen het vermogen van concurrenten om innovatieve klantdiensten sneller te lanceren, als hun belangrijkste bedreiging noemen (27 procent), op de voet gevolgd door concurrenten die interne werkwijzen sneller verbeteren (22 procent). In beide gevallen speelt de snelle ontwikkeling van innovatieve applicaties een belangrijke rol in het succes. 
 
De meerderheid (56 procent) van de respondenten ziet risicomijding binnen zijn bedrijf als een gevolg van hoge kosten, lange ontwikkelingscycli en een gebrek aan data-inzicht voor wat betreft applicatieontwikkeling. Een belangrijk deel (36 procent) noemt institutionele risicomijding echter als factor. 
 
“Een groot aantal bedrijven moet herzien waarom ze de ontwikkeling van nieuwe applicaties als een risico zien”, zegt Shawn Price, Senior Vice President voor Oracle Cloud en Product Business Groups bij Oracle. “Het belangrijkste risico waar bedrijven zich druk om zouden moeten maken is niet snel genoeg innoveren en de flexibelere concurrentie een voordeel geven; factoren die zijn op te vangen door moderne technologie.”
 
Tino Scholman, Vice President Oracle Cloud EMEA vult aan: “Cloudgebaseerde PaaS-technologie vergroot de flexibiliteit en verlaagt de met applicatieontwikkeling geassocieerde risico’s, door het proces te versnellen en kosten te verlagen. Het resultaat is een snellere time-to-market voor nieuwe interne en externe applicaties, gebaseerd op noodzakelijke data-inzichten die waarde toevoegen aan het bedrijf. Natuurlijk kunnen bedrijven dit soort innovaties alleen omarmen als zij geen last hebben van institutionele risicomijding, en dit houdt ook in dat er een culturele verandering binnen de organisatie moet worden doorgevoerd om cloudflexibiliteit mogelijk te maken.”
Het onderzoek toont aan dat veel bedrijven zich reeds bewust zijn van de mogelijkheid van PaaS om te helpen bij de ontwikkeling van innovatieve applicaties. 56 procent van de ondervraagden gelooft dat organisaties die PaaS hebben geïntegreerd in hun bedrijf, een aanzienlijk concurrentievoordeel hebben ten opzichte van de bedrijven die dit niet doen. Verder accepteert 63 procent dat cloudplatformen de klantervaring kunnen verbeteren door verbetering van bestaande en het bouwen en gebruiken van nieuwe applicaties. 
 
Ondanks deze resultaten blijkt uit het onderzoek dat het gebruik van PaaS-diensten nog steeds niet de kritische massa heeft bereikt: slechts 21 procent van de onderzochte bedrijven gebruikt momenteel PaaS. Dat is minder dan het gebruik van Software-as-a-Service (SaaS) met 34 procent en Database-as-as-Service (DBaas) met 31 procent. Dit biedt bedrijven die PaaS in de nabije toekomst implementeren een belangrijke kans om concurrenten te snel af te zijn. 
 
Het onderzoek suggereert dat veel bedrijven bezig zijn te onderzoeken hoe ze PaaS kunnen integreren. Als het aankomt op het verkleinen van de time-to-market en timeframes voor applicatieontwikkeling, geloven bedrijven dat PaaS de belangrijkste op zichzelf staande platformoplossing is op de lange en middellange termijn, meer nog dan Infrastructure-as-a-Service (IaaS), SaaS en DBaaS. Bedrijven zijn het er wel mee eens dat een mix van al deze diensten uiteindelijk het belangrijkst is.
 
“PaaS maakt het eenvoudiger dan ooit om als bedrijf te innoveren op agile en efficiënte wijze. Hoewel nog niet alle bedrijven er zijn, is het goede nieuws dat de meerderheid zich realiseert dat dit de toekomst van hun bedrijf is”, zegt Shawn Prince. “We staan nog maar aan het begin van iets dat zal uitgroeien tot een eeuw waarin privé-inzet van de cloud in de eigen datacentra van klanten en in publieke cloudomgevingen naast elkaar zal bestaan. PaaS zal een belangrijke rol spelen bij het helpen van bedrijven om deze benaderingen samen te voegen in hybride clouds: infrastructuren die bedrijven in staat stellen hun eigen applicaties te ontwikkelen en die van anderen te verbeteren in de meest geschikte omgeving. Met PaaS wordt applicatieontwikkeling en -innovatie een eenvoudig en relatief risicoloos businessproces.”

Gerelateerde artikelen