Bedrijven ontevreden over ICT-outsourcing naar lagelonenlanden

De trend van uitbesteding van ICT naar lagelonenlanden (offshore outsourcing) zet onverminderd door. Een op de drie bedrijven is echter ontevreden over de offshore ICT-activiteiten. Dit blijkt uit de onderzoeksresultaten van de ICT Barometer van Ernst & Young.

Problemen met de communicatie en culturele verschillen liggen vaak ten grondslag aan de ontevredenheid van bedrijven.

Uit het onderzoek van Ernst & Young blijkt onder meer dat steeds meer bedrijven verwachten aan offshore outsourcing te gaan doen. Waar in 2007 nog 20 procent van de bedrijven schatte dat zij binnen vijf jaar een of meerdere ICT-activiteiten naar lagelonenlanden zou uitbesteden, is dat dit jaar gestegen naar 27 procent.

Bedrijven die op dit moment al ICT-activiteiten uitbesteden naar offshore landen, spenderen  gemiddeld 18 procent van hun ICT-budget aan outsourcing. Over vijf jaar zal dit 28 procent zijn, zo is de verwachting.

Ondanks de toenemende populariteit van ICT-outsourcing naar lagelonenlanden blijft de kwaliteit vaak onder de maat. Een op de drie bedrijven is zelfs ronduit ontevreden over de ICT-activiteiten die naar andere landen uitbesteed zijn.

Jan Baan, CEO van Cordys, is niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek: ‘In mijn werk voor diverse IT-organisaties heb ik zaken gedaan over de gehele wereld. Uit eigen ervaring weet ik daarom dat cultuur een barrière kan vormen voor een succesvolle zakenrelatie. Accepteren dat er verschillen zijn en investeren in kennis van elkaars cultuur zijn de sleutels om deze kloof te dichten.’

Nico Huizing, partner bij Ernst & Young, onderschrijft de mening van Jan Baan: ‘Bij outsourcing gaat het om het maken van een weloverwogen keuze en vervolgens het aangaan van een partnership met de leverancier. Open en eerlijke communicatie is van cruciaal belang, het maken van heldere afspraken over gemeenschappelijke doelen, mijlpalen, sancties, enzovoort kunnen miscommunicatie voorkomen en leiden wederzijds tot realistische verwachtingen.’

Gerelateerde artikelen