Bedrijven onderbouwen groene claim te weinig

Bedrijven die claimen dat hun producten, diensten en bedrijfsvoering duurzaam zijn, maken dat maar mondjesmaat inzichtelijk. Dat concludeert accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC) naar aanleiding van de jongste Duurzaamheidbarometer.

Duurzaamheid heeft weliswaar een vaste positie veroverd in de strategie van bedrijven, maar zij maken dat nog te weinig bekend. ‘De geloofwaardigheid van duurzame bedrijven zou enorm toenemen wanneer zij hun niet-financiële resultaten beter meten en transparant maken. Ook zouden aandeelhouders hier nadrukkelijker op moeten aandringen’, zegt Klaas van den Berg, sustainabilityleader bij PwC.

Maar een meerderheid van de spelmakers vreest juist dat aandeelhouders door de recessie minder aandacht voor duurzaamheid zullen vragen.

Impact
De barometer meet per kwartaal de impact van de economische crisis op duurzaamheidinitiatieven van bedrijven.

De grootste groep bedrijven (70 procent) heeft geen plannen om lopende initiatieven en investeringen op het gebied van duurzaamheid te wijzigen als gevolg van de crisis. De belangrijkste redenen zijn dat duurzaamheid een integraal onderdeel van hun bedrijfsbeleid vormt en onderdeel is van een langetermijnstrategie.

‘We zien nu al een aantal metingen lang dat de recessie tot nu toe betrekkelijk weinig negatieve invloed heeft op de duurzaamheidinitiatieven’, zegt Van den Berg. ‘Duurzaamheid zou de makkelijkste keuze voor besparing zijn in deze tijd. Maar groen wordt groot, een strategische must. Recent onderzoek laat zien dat de top van de financieel meest gezonde organisaties gevormd wordt door de meest duurzame. Een reset van het denken over duurzaam biedt dus kansen. Juist nu veel ondernemingen gedwongen worden om hun positie in de markt opnieuw te bekijken.’

Maar in de praktijk blijkt dat veel bedrijven tekortschieten bij het inzichtelijk maken en onderbouwen van hun duurzaam ondernemerschap. Slechts 18 procent van de onderzochte bedrijven heeft wel eens een analyse uitgevoerd welke duurzaamheidinitiatieven de komende vijf jaar financiële impact zullen hebben op de aandeelhouders- of bedrijfswaarde. En slechts vier van de tien bedrijven heeft bedrijfseconomische doelen gekoppeld aan hun duurzaamheidstrategie.

Van den Berg: ‘Bovendien moeten bedrijven die claimen dat hun producten, diensten en bedrijfsvoering duurzaam zijn, dat wel kunnen aantonen. Deze claim moet intern en extern geloofwaardig zijn. Het inrichten van een rapportagestructuur voor onderbouwing van deze claims en de bijbehorende onafhankelijke toetsing zijn voor de meeste bedrijven nog flinke uitdagingen’.

Winst
Van de onderzochte bedrijven heeft een vijfde besloten zich vanwege de crisis meer toe te leggen op duurzaam ondernemen. Zij geven in meerderheid aan dat klanten dit in deze tijd in toenemende mate verwachten, dat het juist nu concurrentievoordeel oplevert, en dat het zich op middellange termijn zal uitbetalen. Ook kostenbesparing vormt een belangrijke reden. Het lijkt er op dat deze groep inziet dat duurzame projecten een onderscheidend

vermogen en economische waarde hebben. Dat duurzaam ondernemen bedrijfseconomisch hen daadwerkelijk voordeel oplevert, wordt slechts deels onderstreept door de barometer. Duurzaamheid moet geld opleveren, vindt 59 procent. Maar nog geen kwart van de respondenten (23 procent) typeert zijn duurzaamheidbeleid daadwerkelijkheid als winstgevend.

Op de vraag op welke terreinen duurzaamheid loont, antwoordt een meerderheid van deze groep dat de betere reputatie een gunstig effect heeft op de winstgevendheid. Daarnaast meent 43 procent dat een gemotiveerde werknemer leidt tot hogere arbeidsproductiviteit, vindt 39 procent dat het bedrijf daarmee aantrekkelijker wordt op de arbeidsmarkt en dertig procent dat ze andere investeerders en businesspartner aantrekt of andere afzetmarkten en klanten aanboort.

Gerelateerde artikelen