Bedrijven niet klaar voor nieuwe revenue recognition standaard

PwC en de Financial Executives Research Foundation (FERF) onderzochten hoe het staat met de implementatie(plannen) van de nieuwe standaard.

PwC en FERF wilden weten wat de verwachtingen over impact en gevolgen zijn rond de nieuwe standaard, en organiseerden voor de tweede keer hun Revenue recognition implementation survey.
Wat denken de verantwoordelijken dat belangrijk is en zal zijn? Hoe staat het met de acceptatie en implementatie, wat zijn de gevolgen voor accounting policy decisions, systemen, controls, en welke processen zullen hoe aangepast moeten worden? Er wordt überhaupt nog te weinig over nagedacht, zo blijkt.  
 
De vier belangrijkste bevindingen zijn:
  • Veel organisaties hebben nog helemaal geen idee hoe de nieuwe standaard hun organisatie gaat raken en veranderen
  • De impact van de compliance-eisen wordt veel onderschat
  • Men heeft nog niet goed nagedacht over de invoering
  • En nog minder voortgang is er te melden qua echte implementatie.
Gerelateerde artikelen