Bedrijven moeten ruim 4 miljard euro aan loonsteun terugbetalen

Zeven op de tien bedrijven die steun hebben gekregen om de lonen door te betalen, hebben te veel ontvangen.

Zeven op de tien bedrijven die coronanoodsteun hebben gekregen om de lonen door te betalen, hebben achteraf te veel ontvangen. Volgens voorlopige berekeningen van ambtenaren op het ministerie van Financiën moet minimaal 4,2 miljard euro van de verstrekte 18,7 miljard aan NOW-steun worden teruggevorderd.

Dat schrijven de ambtenaren in een artikel in economenblad ESB. Hun schatting is waarschijnlijk zelfs nog aan de lage kant, stellen zij, omdat alleen gekeken is naar het verwachte omzetverlies versus de daadwerkelijk gerealiseerde omzetten op basis van CBS-cijfers in 29 sectoren. Daarmee blijft een eventuele daling van de loonsom en overige steunmaatregelen die meetellen als omzet buiten beeld.

Gerelateerde artikelen