Bedrijven kunnen risico’s beperken in verwachte faillissementsgolf

Het aantal faillissementen in ons land stijgt dit jaar naar verwachting met 79 procent ten opzichte van 2022.

Dat schrijven onderzoekers van Atradius.

Deze Nederlandse cijfers liggen aanzienlijk hoger dan de wereldwijde verwachtingen van 12% groei ten opzichte van vorig jaar. Naast ons land verwacht de kredietverzekeraar ook in Italië en de VS een flinke stijging van het aantal insolventies, terwijl ondernemingen in Zwitserland en Spanje juist een positief beeld tegemoet mogen zien.

Einde van coronasteun
De verwachte stijging komt na enkele coronajaren van een daling van het aantal faillissementen in ons land. Deze daling wordt door de onderzoekers vooral toegeschreven aan de miljardensteun aan het bedrijfsleven om de gevolgen van de corona-maatregelen op te vangen. Advocaat herstructurering & insolventie Stefan van Wijk en zijn collega Ruud Brunninkhuis (Buren Legal) bevestigen dit beeld; “Het beeld dat het onderzoek schetst herkennen wij. Wij merken dat ook in onze herstructurerings- en insolventiepraktijk. Het wordt drukker.”

Joost van Steen is adviseur credit management consultancy bij VLC & Partners: “Een stijging van het aantal faillissementen richting het pre-corona niveau is wat wij verwachten. Maar dat komt niet alleen door het einde van de coronasteun. Ook de hoge inflatie, de gestegen energieprijzen en de hogere rentestand spelen een rol.”

Getroffen sectoren
Adviseur van Steen verwacht vooral problemen bij bedrijven in de industrie: “Maar ook bedrijven in de horeca moeten oppassen. Daar lijkt het terugbetalen van de coronasteun zwaar te wegen. En ik voorzie dat de stagnatie van de woningbouw en huizenmarkt de bouwbedrijven in problemen gaat brengen”. Volgens VLC & Partners hebben ondernemers in handel & retailsector het al zwaar te verduren. “Dat zal waarschijnlijk ook dit jaar zo blijven.”, aldus van Steen. De advocaten van Buren Legal voegen daar de zorgsector aan toe: “Ook deze sector is kwetsbaar”.

Psychology affects the quality of your decision-making. Understand your own behavior and manage risks effectively. Join the 2-day Psychology of Risk program by prof. Stefan Zeisberger (University of Zurich / Radboud University) on 1-2 June.

Rol van banken
Volgens de advocaten herstructurering & insolventie zouden banken en financieel dienstverleners onnodige faillissementen kunnen voorkomen door te helpen bij tijdelijke liquiditeitsproblemen; “Financieel dienstverleners zouden proactief de vinger aan de pols kunnen houden en vroegtijdig financiële problemen moeten signaleren zodat faillissement kan worden voorkomen. Vroeg ingrijpen maakt de kans op een succesvolle herstructurering namelijk groter”.

Rol van fiscus en UWV
Buren Legal: “Maar niet alleen de banken kunnen meer doen om faillissementen te voorkomen. Ook de autoriteiten zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV en het RVO zouden een positievere grondhouding moeten hebben: “Op het moment dat deze organisasties gevraagd wordt mee te werken aan zakelijke schuldsanering bij bedrijven (al dan niet op grond van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord).” Wel wijzen zij op terughoudendheid in steun ‘om macro-economische redenen’.

Zelf de impact beperken
Alle drie de experts wijzen er op dat CFO’s en het financieel management van ondernemingen zelf ook een hoop kunnen doen tegen insolventie van ketenpartners. Voorbeelden daarvan zijn volgens Buren Legal ‘het maken van goede afspraken op schrift’ en ‘het hanteren van algemene voorwaarden’.

Beperken impact partnerfaillissement 
Van Steen adviseert CFO’s en financieel directeuren om de onderneming te beschermen tegen onbetaalde vorderingen en zelfs faillissementen van zakenpartners:

  • “Identificeer allereerst het debiteurenrisico door het uitvoeren van een kredietwaardigheidscheck. Er zijn genoeg partijen die daar informatierapporten over kunnen verstrekken.”
  • Volgens de advocaten moeten CFO’s zich ook meer focussen op enerzijds de kredietwaardigheid en anderzijds de impact van een eventuele niet-betaling van facturen.
  • Verder is het opstellen van een goed creditmanagement plan van belang; “Een dergelijk plan helpt bij bepaling van de juiste strategie voor kredietverlening aan debiteuren.”
  • En tot slot moet goed gekeken worden naar het verzekeren met een kredietverzekering van de debiteurenrisico. “Deze verzekering biedt namelijk kredietinformatie ter preventie, incasso ter beperking en eventuele schadevergoeding voor debiteurenverliezen”, aldus de adviseur.

Lichtpuntje
Overigens zijn er naast de verwachtingen van de onderzoekers ook lichtpuntjes. “Sectoren zoals bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening en ICT zijn in onze ogen wat robuuster”, aldus Brunninkhuis en van Wijk. “Daarnaast zitten er op macroniveau voordelen aan het wegvallen van bedrijven. Het zorgt voor economische dynamiek op de markt doordat niet-renderende bedrijven worden ‘opgeruimd’. Personeel komt weer op de markt, zodat de krapte op de arbeidsmarkt wordt verminderd. Ook is het goed voor het innoverend vermogen van bedrijven”.