Bedrijven kunnen extra kosten niet doorberekenen

Niet alle sectoren lijden pijn door inflatie, personeel en grondstoffen.

Ruim de helft van de ondernemers (58%) kan kostenstijgingen niet of nauwelijks doorberekenen. Dit resulteert in de meeste sectoren in druk op de winstmarges, blijkt uit de Sectorprognoses 2023 van ABN AMRO. In de industrie (-3 procent) verwacht ABN AMRO dalende volumes, terwijl de sector in 2021 (+13,5 procent) en 2022 (+4,5 procent) nog goed presteerde.

Deze omslag komt voort uit gestegen kosten door hoge energieprijzen en een daling van nieuwe orders, veroorzaakt door de afbouw van overtollige voorraden en slechtere economische vooruitzichten. Ook in de vrijetijdssector liggen – na twee jaar herstel – dalende volumes (-1 procent) in het verschiet. De hogere kosten voor energie en personeel en een dalende koopkracht hebben in deze sector de grootste impact.

De vastgoedsector krijgt het naar verwachting zwaar door de stijgende rente, met een verwachte waardedaling van 6 procent in 2023. Zo kijken investeerders onder meer vanwege de hogere rente kritischer naar de locatie, kwaliteit en duurzaamheid van vastgoed.

Ondanks de stijgende kosten en ongunstige economische vooruitzichten, laten enkele bedrijfssectoren nog een lichte groei zien in 2023. In de transportsector verwacht ABN AMRO in 2022 geen groei vanwege een geringe toename van volumes in de zee- en kustvaart, tegenwind op de pakkettenmarkt en een scherpe daling van het vervoerde volume in de luchtvracht. In 2023 stijgen de volumes echter naar verwachting met 1 procent.

In de zakelijke dienstverlening komt de groei dit jaar waarschijnlijk uit op 6 procent en in 2023 op 2 procent. Gezien de nadruk op de factor arbeid in de zakelijke dienstverlening en de grote krapte op de arbeidsmarkt zijn personeelstekorten de grootstee belemmering voor bedrijven. Zo vertalen tekorten aan arbeidskrachten zich in dalende volumes en een stijgende werkdruk, vooral bij uitzendbureaus en detacheerders.

Bij een groeivertraging of milde recessie kan deze trend mogelijk keren, doordat de arbeidsbemiddeling weer op gang kan komen. In de TMT-sector stijgen de volumes in 2023 naar verwachting met 4 procent. Zo zorgt de voortgaande digitalisering voor een toenemende vraag naar clouddiensten, softwareoplossingen en de daarvoor benodigde IT-infrastructuur.