Belangenbehartiger voor bedrijven bij fiscaal geschil

Fiscaal minimumtarief voor multinationals nog niet in 2023
Hulp voor ondernemers die vastlopen met hun dossiers.

Het kabinet gaat een onafhankelijke belangenbehartiger benoemen die bedrijven bijstaat die overhoop liggen met de Belastingdienst en Dienst Toeslagen. Deze belangenbehartiger moet bedrijven helpen die in de uitvoering vastlopen met hun dossiers of waarvoor snel hulp nodig is vanwege ingrijpende financiële gevolgen.

De te benoemen belangenbehartiger moet zorgen voor continue aandacht voor praktische rechtsbescherming en hulp voor bedrijven die het fiscale spoor bijster raken. Ook signaleert de belangenbehartiger structurele problemen die voortkomen uit situaties waarin wet- en regelgeving knelt bij de uitvoering door de Belastingdienst en Dienst Toeslagen.

Als eerste stap benoemt het kabinet een kwartiermaker die ontwerpt hoe dit -op een onafhankelijke wijze- zou moeten worden vormgegeven. De rechtshulp moet zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van bedrijven. Hoe bedrijven in contact kunnen komen met de onafhankelijke belangenbehartiger is nog niet bekend. De belangenbehartiger is er ook voor burgers.