Bedrijven kiezen massaal voor private Ziektewetoplossing

Het aantal bedrijven dat kiest om eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) te worden, neemt sterk toe. Nu de overheid de kosten van de ziektewet per 1 januari 2014 één op één aan grote werkgevers toerekent kiezen zij er voor grip te krijgen op de verzuimbegeleiding.

Dit blijkt uit de eigen cijfers van HR risk consultant Robidus. Het aantal bedrijven dat nu voor de private oplossing heeft gekozen vertegenwoordigt een totale bruto loonsom van 12,2 miljard euro. Omgerekend gaat het hier om een half miljoen werknemers.

Gedifferentieerde premie
Vanaf 2014 worden de Ziektewet-lasten direct doorberekend aan de voormalige werkgever van een flexwerker, die ziek uit dienst is gegaan. Bedrijven gaan middels een gedifferentieerde premie betalen voor hun eigen schade. Sven Kelder, directeur bij Robidus: “Dit heeft als gevolg dat het voor bedrijven steeds relevanter wordt om zelf de regie te voeren over het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheidskosten. Daarom stappen veel bedrijven uit het publieke bestel.”

Regie
De wetgever heeft als doel om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheidskosten terug te dringen. Dit kan alleen als aantal en duur van de (Ziektewet)uitkeringen worden teruggebracht. Kelder: “Op dit moment bedraagt de gemiddelde ZW ziekteduur bij het UWV 18,5 week, organisaties die eigenrisicodrager zijn blijken deze ziekteduur flink te kunnen verkorten.” De belangrijkste reden voor de grote werkgever om van het UWV naar  private uitvoering over te stappen, is dan ook de grotere mate van regie van werkgevers op de verzuimbegeleiding en re-integratie.  “En, misschien belangrijker nog, door de ZW instroom te beperken wordt tevens de massale WGA-instroom aangepakt. Een enkele WGA-toekenning voorkomen leidt al gauw tot een besparing van ca €70.000,-“ concludeert Kelder

Bron: Robidus

Gerelateerde artikelen